Zakon o radnom vremenu posade vozila menja rad radionica za tahografe

Agencija za bezbednost saobraćaja donela je dva pravilnika koji su u skladu sa  Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Pravilnikom o seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe propisan je način organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe i sadržina programa seminara.

Pravilnikom o ispitu za tehničara u radionici za tahografe propisuje se način organizovanja i sprovođenja ispita iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je uređena oblast tahografa, sadržina programa ispita i način izdavanja i obnavljanja licence tehničara u radionici za tahografe.

Kompletan Pravilnik o seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe pročitajte OVDE.

Kompletan Pravilnik o ispitu za tehničara u radionici za tahografe OVDE