Jelena Vlajić, Univerzitet u Belfastu – Upravljanje rizicima i poremećajima u lancu snabdevanja

Dr Jelena Vlajić, predavač/docent i direktor master programa za Internacionalno poslovanje na Kraljičinom Univerzitetu u Belfastu, u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske – boraviće sredinom maja u Beogradu gde će biti predavač na Četvrtoj međunarodnoj logističkoj konferciji LOGIC 2019.

Dr Jelena Vlajić će prezentovati rad „Uticaj karakteristika proizvoda i poslovnog okruženja na upravljanje rizicima i poremećajima u lancima snabdevanja“.

Konferencija LOGIC 2019 bila je povod za razgovor sa docentkinjom Vlajić, koja je inače završila osnove studije na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

PL: Zašto je važno upravljati rizicima i poremećajima u lancu snabdevanja?

– Izmene trgovinskih uslova na globalnom tržištu, češće i razornije vremenske nepogode i ostali slučajni događaji povećavaju stepen neizvesnosti u sve-prisutnim logističkim izazovima vezanim za upravljanje lancima snabdevanja. Ova situacija doprinosi porastu interesovanja za dalje razvijanje teorije i unapređenje prakse u upravljanju poremećajima i rizicima, tj. pronalaženju načina za njihovo sprečavanje ili, ako to nije moguće, pronalaženju načina za rešavanje poslovnih situacija kada poremećaj nastupi. Osnovna premisa je da bolje upravljanje rizicima i poremećajima u lanacima snabdevanja vodi ka njihovoj robustnosti i elastičnosti. Lanci snabdevanja su robustni kada rizici i poremećaji namaju veliki negativan uticaj na njihove performanse, i elastični kada lanci snabdevanja prevaziđu poremećaje u njihovim sistemima i uspostave performanse u istom ili boljem nivou kao pre poremećaja.

PL: Kako karakteristike proizvoda i karakteristike poslovnog okruženja utiču upravljanje rizicima i poremećajima u lancu snabdevanja?

– Karakteristike proizvoda i karakteristike poslovnog okruženja direktno utiču na izbor i efektivnost strategija za upravljanje poremećajima i rizicima u lancima snabdevanja. Neke od tipičnih strategija upravljanja rizicima i poremećajima su: primena industrijskih standarda, proaktivna kontrola i upravljanje, dimenzionisanje kapaciteta i resursa, kao i povećanje fleksibilnosti u lancima snabdevanja. Analiza primene ovih strategija sprovodi se u skladu sa sa „contingency“ teorijom, jednom od organizacionih teorija koja se često koristi u operacionom menadžmentu. Rezultati pokazuju da karakteristike proizvoda i poslovnog okruženja utiču na efektivnost primene navedenih strategija i upravljanje poremećajima u lancima snabdevanja. Dalja istraživanja su neophodna da bi se preciznije utvrdilo kako i koliko pojedine karakteristike proizvoda (na primer lako-kvarljivost, asortiman, struktura, mogućnost prerade) i poslovnog okruženja (na primer, kapacitet tržišta, geografska disperzija snabdevača, pravne regulative, neizvesnost snabdevanja) doprinose povećanju kompleksnosti upravljanja poremećajima.

Više informacija o Konferenciji možete naći na sajtu logic.sf.bg.ac.rs a za sve detalje, predloge i dogovore možete se obratiti prof. dr Miloradu Kilibardi, predsedniku organizacionog odbora, tel. 063/88 35 084, e-mail: miloradkilibarda@gmail.com