Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije – Drugi paket mera za najugroženiji deo privrede

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da mere iz drugog paketa državne podrške ne mogu biti jednake za sve kao u prvom talasu, već fazne i selektivne, usmerene pre svega ka najugroženijim, koji su preživeli najveći udar krize i kojima je zbog prirode posla potrebno duže vreme za konsolidaciju.

– One bi trebalo da pomognu kompanijama da lakše prebrode smanjenu tražnju na domaćem i stranom tržištu, kao glavno ograničenje sa kojim će se suočavati u narednom periodu i samim tim da lakše održe likvidnost – rekao je Čadež za Blic Biznis.

Prema njegovim rečima, drugi paket „mora biti drugačije strukturiran i u finansijskom smislu biće sigurno manje obiman od prvog, paketa hitne pomoći“.

Čadež smatra da problem smanjene tražnje može da se reši većim angažovanjem domaćih građevinskih kompanija i prerađivačke industrije u realizaciji infrastrukturnih i drugih državnih projekta za koje su već obezbeđena sredstva, uključivanjem lokalnih firmi u dobavljačke lance velikih domaćih i stranih izvoznika, kao i u proizvodnju koja bi supstituisala uvoz svuda gde je to moguće.

– Dodatno rasterećenje donelo bi smanjenje carina na opremu, delove, komponente koje moraju da se uvoze – rekao je Čadež.

Izvoznicima bi od velike koristi bila dodatna podrška kroz osiguranje izvoznih poslova, nove sporazume o slobodnoj trgovini i pomoć u nastupu na vanevropskim, brzorastućim tržištima, dodao je.

Istakao je da je važno da se nastavi sa aktivnim privlačenjem stranih ulaganja i to investicija u proizvodnju robe više dodate vrednosti za izvoz, koje bi uposlile i domaće kompanije.

Posebnu pažnju u narednom periodu trebalo bi posvetiti komunikaciji sa evropskim kompanijama koje svoju proizvodnju sa udaljenih tržišta približavaju matičnim zemljama, kazao je predsednik PKS.

– Veliki je i prostor za olakšanje poslovanja u zemlji kroz pojednostavljenje administrativnih, tenderskih i procedura za izdavanje dozvola, za zapošljavanje – naveo je Čadež.

Jača podrška izvoznicima 

Predsednik PKS smatra da je posebno važno da privrednici maksimalno iskoriste preostala sredstva iz prvog paketa kroz povoljne zajmove Fonda za razvoj i bankarske kredite uz državnu garanciju.

– Mi predlažemo i verujem da će se naći i prostor da se ti fondovi prošire bar za najugroženije i da je moguće dodatno relaksirati administrativne procedure kako bi privrednici brže i lakše mogli da dođu do kreditne podrške i sa manjim finansijskim opterećenjem, premoste problem likvidnosti do snažnijeg oporavka privrede – kazao je on.

Kako je naveo, u definisanju tog segmenta podrške značajno će pomoći nalazi ankete o dosadašnjim iskustvima u korišćenju državne pomoći i stvarnim potrebama privrednika u narednom periodu.

Jedna od mogućnosti na koju ukazujemo i o kojoj ćemo razgovarati sa ministarstvima finansija i privrede, Narodnom bankom, AOFI i komercijalnim bankama jeste jača podrška izvoznicima kroz povećanje sredstava za osiguranje izvoznih poslova, što bi značajno popravilo, zbog pandemije, smanjeni izvozni učinak, rekao je Čadež.

Podrška privredi, kojoj pribegavaju i druge države, treba da bude blagovremena i ciljana, kako bi se što spremnije dočekala i lakše prebrodila jesen, zaključio je.

Izvor: Blic Biznis

Foto: mc.rs

 

Podeli na društvenim mrežama: