U prvom kvartalu 2018. spoljna trgovina ostvarila rast od 10,7%

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-mart 2018. godine iznosi 10.918,6 mil USD, što je porast od 27,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Izraženo u evrima, ukupna trgovina dostigla je 8885,6 miliona – porast od 10,7% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 4695,3 mil USD, što čini rast od 25,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 6223,3 mil USD, što je za 29,5% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 3821,0 miliona, i to je povećanje od 8,7% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 5064,6 miliona, što predstavlja povećanje od 12,3% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 1528,0 mil USD, što čini povećanje od 44,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 1243,6 miliona, što je povećanje od 25,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 75,4% i manja je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 78,0%.

 

 

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 64,5% ukupne razmene.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 507,7 mil USD, koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), gvožđa i čelika, drumskih vozila, nafte i naftnih derivata. Izvoz Srbije iznosi 739,5 a uvoz 231,8 mil USD za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 319,0%. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 601,5 a uvoz 188,6 mil EUR (suficit je 412,9 mil EUR, a pokrivenost uvoza izvozom 318,9%).

Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit u razmeni ostvaren je sa zemljama iz okruženja: Bosnom i Hercegovinom (izvoze se najviše gasna ulja i pšenica, a uvozi se koks i polukoks od kamenog uglja i žica od gvožđa i čelika), Crnom Gorom (lekovi i rude olova i koncentrati, a uvoze se najviše aluminijum, sirovi i električna energija) i Makedonijom (izvoz toplovaljanih traka u koturovima i otpaci od gvožđa i čelika, a uvoze se najviše toplovaljani proizvodi i lekovi za maloprodaju).

Od ostalih zemalja ističe se i suficit sa Italijom, Bugarskom, Slovačkom, Velikom Britanijom, Hrvatskom, Rumunijom, Švedskom i Slovenijom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova) i Ruskom Federacijom (zbog uvoza energenata, pre svega, nafte i gasa). Sledi deficit sa: Nemačkom, Turskom, Mađarskom, Poljskom (uvoz delova za motorna vozila), Belgijom, Irakom, Ukrajinom (uvoz rude gvožđa i koncentrati), Francuskom, SAD …

U martu 2018. godine je izvezeno je robe u vrednosti od 1790,7 mil USD, što čini povećanje od 17,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2410,2 mil USD, što je povećanje od 22,9% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima izvezeno je robe u vrednosti od 1454,5 mil EUR, što čini povećanje od 1,3% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 1957,5 mil EUR, što čini povećanje od 6,4% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine za mart:

Na listi prvih 5 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz setova provodnika za avione, vozila i brodove (102 mil USD); drugo mesto pripada izvozu novih spoljnih guma za automobile (55 mil USD); na trećem mestu je izvoz toplo valjanih proizvoda (gvožđe i nelegirani čelik) u koturovima sa 43 mil USD; izvoz automobila, paljenje svećicom, preko 1000, ali ispod 1500 cm3 bio je 39 mil USD; poslednje mesto pripada izvozu dizel automobila, do 1500 cm3, sa 38 mil. dolara.

Lista prvih 5 proizvoda u uvozu pokazuje da je sirova nafta (107 mil USD) naš prvi uvozni proizvod. Drugi po značaju su delovi i pribor za motorna vozila (84 mil USD). Na trećem mestu uvozne liste su lekovi za maloprodaju (67 mil USD). Prirodni gas smo uvezli za 58 mil USD. Poslednje mesto zauzima uvoz dizel automobila, preko 1500, ali ispod 2500 cm3 sa 28 mil USD.