Air Serbia, Srbija Kargo, CIP… – Prijave za 2. krug studentske prakse u oblasti saobraćaja i infrastrukture

U preduzećima i ustanovama u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 10. jula počinje drugi ciklus stručne prakse u ovoj godini za studente Univerziteta u Beogradu.

Praksa će trajati do 6. oktobra, uz obezbeđenu novčanu nadoknadu za studente i neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih, a namenjena je studentima završne godine osnovnih i master studija sa ukupno 12 fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Reč je o Saobraćajnom, Građevinskom, Mašinskom, Elektrotehničkom, Ekonomskom, Pravnom, Arhitektonskom, Geografskom, Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalurškom, Matematičkom i Fakultetu organizacionih nauka.

Studenti će praksu imati u preduzećima i ustanovama u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a najviše mesta obezbeđeno je u nacionalnoj avio kompaniji Air Serbia – 50.

U preduzeću Srbija Kargo ima 16 mesta za praksu studenta, Saobraćajnom institutu CIP – 15, Direkciji za železnice – 3, Institutu za puteve – 8, Koridorima Srbije – 3, Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA – 5, Putevima Srbije – 6, Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije – 3, Direkciji za vodne puteve takođe 3, dok je Infrastruktura železnice Srbije obezbedila 24 mesta za praksu studenata.

Najviše mesta otvoreno je za studente Saobraćajnog, Građevinskog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka, a postoje mesta za praksu i za studente Pravnog, Geografskog, Rudarsko-geološkog, Tehnološko-metalurškog, Arhitektonskog i Matematičkog fakulteta.

Pozicije organizovane prema fakultetima mogu se pogledati u Vodiču kroz konkurs na linku http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/1501.

Prijavljivanje studenata trajaće do 25. juna, a detaljne informacije o načinu prijavljivanja nalaze se na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, navodi se u saopštenju MGSI. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti skeniranu potvrdu o studiranju, a nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.