ANKETA: Uticaj sistema logistike na performanse preduzeća

Dragi čitaoci, molimo vas da popunite anketu objavljenu u cilju sprovođenje naučnog istraživanja koje vodi prof. dr Slobodan Aćimović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Rezultati ankete će biti objavljeni u radu „Logistički sistem kao faktor unapređenja poslovanja: primer Republike Srbije“.

Anketa je namenjena profesionalcima koji su zaposleni u logistici, spoljnoj trgovini, prodaji, nabavci, proizvodnji i drugim delovima lanca snabdevanja.

Popunite anketu OVDE.

Anketa je potpuno anonimna i vaši odgovori će biti upotrebljeni samo za svrhu naučnog istraživanja. Unapred se zahvaljujemo na pomoći i učestvovanju!