Digitalizacija u logistici – Predstavljamo vam LoRa tehnologiju „Telekoma Srbija“

Kompanija „Telekom Srbija“  predstavila je najsavremeniju infrastrukturu namenjenu IoT rešenjima – LoRa mrežu. LoRa mreža omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja najrazličitijih uređaja i senzora i predstavlja osnovu za razvoj IoT ekosistema, tj. digitalizaciju i digitalnu transformaciju društva u celini.

Uz pomoć te mreže moguće je jednostavno upravljanje kućnim uređajima na daljinu, daljinsko očitavanje parametara ljudskog organizma ili upravljanje informacijama o slobodnim parking mestima. Takođe, može biti koristan i za kompanije koje se bave logistikom, jer mogu da prepolove vreme koje je potrebno da stigne roba.

LoRa mreža trenutno pokriva Beograd i njegovu širu okolinu, a uskoro će pokrivati teritoriju cele Srbije.

PlutonLogistics je istraživao primenu LoRa tehnologije u logističkoj industriji.

LoRa WAN (Long Range Wade Area Network) je samo jedan od standarda u oblasti LPWAN (Low Power Wide Area Network) tehnologija u nelicenciranom – ISM (Industrial, Scientific and Medical) opsegu frekvencija (Sigfox, WiFi, Zigbee) kao i licenciranom (NB-IoT, LTE-M, 5G). LoRa WAN, za razliku od drugih pobrojanih tehnologija, zasada, poseduje najbolje performanse koje se tiču odnosa cene i kvaliteta. LoRa WAN standard je otvorenog tipa što znači da je moguće povezivanje ove vrste tehnologije sa ostalim sistemima na jednostavan i siguran način.

Senzorski uređaji bazirani na LoRa tehnologiji ne zahtevaju prenos velike količine podataka kao i veliku brzinu prenosa podataka, a sa druge strane omogućuje pouzdan i dugotrajan rad sa izvorom napajanja bez dopune baterije u periodu i do 20 godina.

Pri tome, cena ovakvih senzorskih uređaja, zavisno od namene i performansi se može kretati od 10 do 100 eura po komadu.

Pokrivanje prostora jednom baznom stanicom se kreće u radijusu od 2-3 km u gusto naseljenom prostoru, do 15 km u ruralnim područjima. Frekventni opseg koji se koristi u Evropi je 863-870MHz.

Uskoro će biti usvojen standard za korišćenje rominga u zemljama koje poseduju istu vrstu mreže tako da će korisnici moći nesmetano da koriste uslugu i izvan granica matične zemlje. Dobar deo Evrope je već pokriven LoRa signalom (Belgija, Francuska, Luksemburg, Finska, Nemačka) kao i Rusija, Australija i Kina.

Što se tiče preciznosti geolociranja senzorksih uređaja, ukoliko se koristi sama LoRa mreža, ona nije toliko precizna i kreće se od 20-200 metara zavisno od broja Gateway-a koji detektuju podatke sa senzora. Za očitavanja koja ne zahtevaju veću preciznost prilikom praćenja objekta od interesa ovo može biti sasvim dovoljno, naročito imajući u vidu potrošnju uređaja.

Ukoliko je ipak potrebna veća preciznost, sam LoRa senzorski uređaj može u sebi imati dodatne module (GPS, AGPS, BLE, WiFi,…) ali takva upotreba skraćuje vek baterije. Bez obzira na veću potrošnju ovih dodatnih modula, radni vek baterije iznosi od 2 do 5 godina ukoliko se radi o profesionalnim senzorskim uređajima, zavisno od broja očitavanja u toku dana. Ukoliko realna situacija to dozvoljava moguće je obezbediti i stalni izvor napajanja pa ovo ne mora da bude ograničenje.

LOGISTIKA
Ako se razmatra primena IoT rešenja u oblasti logističkog poslovanja bazirana na LoRa standardu potrebno je sagledati konkretan zahtev i prema tom zahtevu dizajnirati i predložiti rešenja. Postoji niz primena u svetu koja su već u upotrebi:

1. Praćenje paleta sa tovarom i bez tovara kao i raznih vrsta pošiljki
2. Praćenje hrane koja treba da bude u transportu isporučena pod određenim uslovima (temperatura, vreme isporuke, trajanje isporuke, težina i sl.)
3. Praćenje tovara na aerodromima, u velikim magacinima, vagonima u železničkom saobraćaju ili rečnom i pomorskom saobraćaju.
4. Optimizacija isporuka robe/hrane za velike lance marketa
5. Optimizacija isporuke sadržaja vending mašina
6. Optimizacija pražnjenja kontejnera za otpad

PRIMER PRIMENE
Kroz jedan primer ćemo dati principijelno objašnjenje načina rada jednog poslovnog slučaja.

Recimo da preduzeće ima razgranatu mrežu vending mašina koje se nalaze na više tačaka u gradu. Uzećemo da je taj broj 1.000 ovakvih uređaja. Neki od njih mogu da budu privremeno postavljeni na nekim mestima zavisno od događaja (sportska dešavanja, koncerti, priredbe). Senzori koji se nalaze u takvim uređajima mogu da detektuju nedostatak određene kategorije hrane, kesica sa grickalicama ili pića i da pošalju signal da je potrebna dopuna. Pošto je dinamika potrošnje različita zavisno od učestalosti korišćenja u različitim prilikama moguće je dinamički optimizovati putanju raznošenja sadržaja predviđenog za dopunu vending mašina čak i u toku samog obilaska lokacija.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.