Digitalizacija u transportu – „TimoCom“ predstavio novu uslugu

Postoji reč od 14 slova koja se sve češće koristi u transportnoj i logističkoj branši i uskoro se bez nje neće moći zamisliti ni vokabular ni preduzeće. Reč je o „digitalizaciji“. Ona nesporno sve više i više povećava brzinu.

Kako bi obezbedila svoju konkurentsku sposobnost, preduzeća već sada moraju početi sa optimizacijom sopstvenih procesa. Kako bi u tome podržao više od 110.000 svojih korisnika,  pružalac IT usluga „TimoCom“ proširuje svoju transportnu platformu za još jednu značajnu funkciju: Funkcija unošenja i preuzimanja dokumenata.

Jednostavno neponovljivo

Ranije je to, na primer, izgledalo ovako: Pronađen je odgovarajući tovar i poslovni partneri su se dogovorili. Nakon toga su uobičajena dokumenta morala biti razmenjena faksom ili elektronskom poštom. Na njih će se možda morati čekati ili u najgorem slučaju neće nikada stići. Započelo bi telefoniranje, bilo bi izgubljeno mnogo dragocenog vremena i nervi bi bili na izmaku.

Upravo to će sada biti promenjeno jednokratnim postavljanjem dokumenata, kaže portparol kompanijeMarcel Frings:

– Funkcija unošenja i preuzimanja koja je integrisana u imeniku firmi omogućuje našim korisnicima da u svoj profil unesu i drugim korisnicima Timo-Com- a stave na raspolaganje za preuzimanje svoja dokumenta koja se često traže, kao što su EU licenca, memorandum ili osiguranje prevoznika tereta. Na taj način otpada opterećujuće slanje dokumenata faksom i elektronskom poštom.

Osim ovog pozitivnog efekta uštede vremena postoji još jedna najbitnija prednost – korisnici mogu znatno povećati svoju konkurentsku prednost postavljanjem dokumenata jer što je detaljniji i sadržajni profil firme, to je veća verovatnoća da će posao biti zaključen.

Sigurnost i vidljivost Upravo kod digitalne razmene dokumenta svi žele da se mogu osloniti na zaštitu svojih podataka i siguran prenos. To kod slanja preko javnih usluga slanja poruka ili elektronskom poštom često nije garantovano. Novom funkcijom unošenja i preuzimanja klijenti „TimoCom“-a su na sigurnom kada je u pitanju zaštita podataka jer njihovi podaci podležu strogim nemačkim zakonima o zaštiti podataka, a memorisanje dokumenata se vrši sigurno i kodirano.

Osim toga tokom celokupnog procesa postavljanja dokumenta u svako doba imaju punu kontrolu vidljivosti svojih dokumenata jer oni nakon postavljanja nisu vidljivi ni za „TimoCom“ ni za druge klijente „TimoCom“-a. Tek kada se neki dokument učini aktivno vidljivim, mogu ga videti i preuzeti i drugi učesnici na transportnoj platformi.

Šta je još vidljivo: „TimoCom“ je položio kamen temeljac za digitalizaciju. Sada za preko 36.000 klijenta važi reč od 7 slova: Krenimo!