(FOTO) Veliki potencijal logističke industrije – Održana konferencija LOGIC 2017

Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Odseka za logistiku, uspešno je završena treća Međunarodna konferencija LOGIC 2017. „Inovacije u logistici i lancima snabdevanja“, kao centralna tema, dovela je dvadeset  kompanija, profesore i stručnjake iz oblasti logistike koji su kroz kvalitetne, zanimljive prezentacije i predavanja predstavili nove projekte, usluge i rezultate različitih istraživanja i dostignuća. Fakultet je ovog puta ugostio predstavnike kompanija „Milšped“, „Nelt“, „Delhaize“, cargo-partner, „Infora“, „NTS International“, „Geodis“,  „Delta Transportni Sistem“, „Ralu logistika“, „Lodis logistika“, „Smart Cargo“, „Uniqa osiguranje“, „Dunav osiguranje“, „Coca Cola“, „Nestle“, „Logit“, „Bas Beograd“, „Sarantis“, „Rauch“, „Carlsberg“…

Sa otvaranja konferencije

Na konferenciji je učestvovalo 250 učesnika iz 12 zemalja. Saopšteno je 45 naučnih i stručnih radova od strane 130 autora. Predstavljeno je 15 inovacija, odnosno novih logističkih rešenja koja su razvijena i primenjena u našim vodećim kompanijama iz oblasti logistike, trgovine i proizvodnje. Na studetskim sekcijama prezentovano je 10 radova i četiri studije slučaja, čiji su autori studenti završnih godina Odseka za logistiku Saobraćajnog fakulteta.

Prvog dana konferencije, kroz predavanja gostiju iz inostranstva, kao i profesora sa Saobraćajnog fakulteta, prisutni su mogli da se upoznaju sa značajem logističkog procesa u carinskim procedurama, saobraćajnom infrastrukturom, zatim značajem ekoloških vozila, prednostima razvoja rečnog saobraćaja u Beogradu, razvoju rečnih kruzera u regionu i Evropi, kao i ekološkim problemima koje može izazvati pomorski saobraćaj.

Takođe, na konferenciji su predstavljeni i rezultati mnogobrojnih istraživanja, među kojima se izdvaja podatak koji je objavila Svetska banka.

– Prema indeksu logističkog učinka (LPI), Srbija se u 2016. godini našla na 76. mestu po logističkoj razvijenosti od ukupno 160 zemalja- istakao je Dejan Mirčetić, asistent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Drugi dan konferencije obeležile su prezentacije transportnih i špediterskih firmi, trgovinskog lanca „Delhaize“, ali su predstavljena i različita softverska rešenja za upravljanje transportom. Svakako, cilj predavanja je bio i da kompanije iznesu probleme sa kojima se susreću, a kao jedan od najvećih navedena je city logistika, odnosno, nedostatak zakonskih regulativa iz te oblasti kao i potreba države da se prepozna značaj city logistike.

Dva dana na Saobraćajnom fakultetu takođe su bila korisna i studentima koji su imali svoje radionice, ali i direktan kontakt sa kompanijama koje su uvek raspoložene za saradnju sa njima.

Petar Komrakov, iz Sektora za razvoj prodaje i logističkih projektnih rešenja kompanije „Milšped„, rekao je za PlutonLogistics da su utisci sa konferencije veoma pozitivni i da je saradnja sa Saobraćajnim fakultetom oduvek bila uspešna.

– Bilo je mnogo korisnih prezentacija kroz iskustvo kolega iz konkurencije. Zaista je lepo čuti sve na jednom mestu i praktično dobiti neke nove ideje i pravce u kojima možemo svi zajedno da se razvijamo. Ponosni smo na saradnju sa fakultetom, a „Milšped“ dugi niz godina nudi praksu za studente, dok se mnogi od njih kasnije i zapošljavaju u kompaniji – izjavio je Komrakov.

Domaćini su isto tako bili zadovoljni jer je Saobraćajni fakultet treći put za redom ispunio očekivanja i na adekvatan način ugostio stručnjake iz zemlje i inostranstva.

– Zadovoljan sam što je konferencija prošla u najboljem redu. Predavanja su bila izuzetno kvalitetna i korisna, zista su se svi potrudili i mnogo toga je moglo da se čuje i nauči – rekao je za naš portal prof. dr Milorad Kilibarda, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsednik Organizacionog odbora.

Na konferenciji je još jednom konstatovano da Srbija ima veliki logistički potencijal, koji nije dovoljno iskorišćen i neophodno je sistemski raditi na jačanju logističkog i transportnog sektora. Kompanije koje su uvele logističke inovacije i nova rešenja značajno su unapredile efikasnost poslovanja i konkuretnost na tržištu.Veći broj govornika je istako da u Srbiji postoji značajan kadrovski potencijal, mladih, obrazovanih i stručnih ljudi, što predstavlja jedan od ključnih faktora za privlačenje investicija, dolazak stranih i razvoj domaćih kompanija.

U zaključcima konferencije je jasno istaknuto da je logistika osnovni preduslov za privrednih razvoj, prostorno povezivanje i tržišne integracije. Efikasnost logističkih operacija kao što su: transport, skladištenje, pretovar, pakovanje, držanje zaliha, snabdevanje, distribucija i isporuka proizvoda direktno utiče na smanjenje troškova, unapređenje kvaliteta i podizanje konkurentosti privrede i nacionalne ekonomije u celini.

Neophodno je razvijati i uvoditi savremena logistička rešenja, graditi saobraćajno transportnu infrastrukturu, logistički se umrežiti i povezati sa regionalnim, evropskim i globalnim logističkim mrežama i tržištima.