Gebruder Weiss ostvario rast prihoda za 6,4% – U planu širenje kompletnih logističkih rešenja na međunarodnom tržištu

Međunarodna transportno-logistička  kompanija Gebruder Weiss u izveštaju o poslovanju u fiskalnoj 2016. godini je objavila da je ostvaren preliminarni prihod od 1,36 mlrd EUR, što je povećanje od oko 6,4% u poređenju sa prethodnom godinom (2015: 1.278 mil EUR).

U osvrtu na prethodnu godinu, Volfgang Nisner, predsednik Upravnog odbora kompanije je izjavio da su,  s obzirom na nestabilnu privrednu situaciju, veoma  zadovoljni rezultatom.

– Postavili smo jaku osnovu za ostvarenje najvažnijeg cilja kompanije – Service Excellence – i kao međunarodno logističko preduzeće sa kompletnom uslugom, nastavili smo proširenje svojih usluga – rekao je Nisner.

U fokusu: Visoka tehnologija, automobilska industrija, B2C i Put svile

gebruder_weiss_020217
GW na Putu svile

U središtu pažnje proteklih godina bio je dalji razvoj usluga kompanije Gebruder Weiss za sektore visoke tehnologije i automobilske industrije, kao i uspostavljanje logističkih rešenja za proizvođače robe široke potrošnje i robnih marki. U oblasti usluga kućne dostave, kompanija Gebruder Weiss je sa svojim dvočlanim timovima i uslugama montaže učvrstila vodeću poziciju na austrijskom tržištu u sektoru dostave do krajnjeg korisnika (B2C) i istovremeno nastavilaje širenje svojih usluga u većem broju istočnoevropskih zemalja.

Tokom 2016. godine DPD Austria je udeo privatnih klijenata u dostavi paketa povećala na 17%. Sa ukupno 43,8 miliona prevezenih paketa, DPD je sa Gebruder Weiss Paketdienst (GWP) kao partnerom zabeležio povećanje od oko 2,5 miliona u odnosu na 2015. godinu. Dalje strateške korake Gebruder Weiss preduzima dodatnim razvojem usluga u smeru centralne Azije – duž nekadašnjeg Puta svile. Radi efikasnijeg povezivanja sa ovim regionima, kompanija pored avionskog i pomorskog transporta tereta uvodi i intermodalna rešenja za Kinu, kao i zbirne pošiljke na Kavkaz i u Iran. Nove filijale u Rusiji, Kazahstanu i Turskoj garantuju ujednačene i visoke standarde kvaliteta na licu mesta. U postojećim filijalama u južnoj Nemačkoj dodatno su prošireni logistički kapaciteti.

gebruder_weiss_1_270314Sektor drumskog saobraćaja i logistike kompanije Gebruder Weiss povećao je prihod za pet procenata na 900,7 mil EUR (2015: 857,7 mil EUR),  međutim sektor Air & Sea je 2016. godine sa prihodom od 285,6 mil EUR zabeležio pad od 2,9% (2015: 293,9 mil EUR.) U sektoru dostave paketa Paketdienst (KEP) zabeleženo je povećanje prihoda od četiri procenta, dok je prihod za New Business porastao za 31,8%. Stopa sopstvenog kapitala je blago porasla na 57,5%, obezbeđujući kompaniji  znatnu nezavisnost (2015: 56,5%). Obim investicija od 33,10 mil EUR odgovara dugogodišnjem proseku. Broj zaposlenih je 2016. porastao na 6.500 (ekvivalent punog radnog vremena).

Planovi

Gebruder Weiss, planira da  u  2017. godini nastavi svoju međunarodnu strategiju rasta, naročito u Aziji i Severnoj Americi, kao i  otvaranje novih filijala.

 – Ključni faktori konkurentnosti su pouzdanost, brzina, visok nivo digitalizacije i veoma obrazovanim saradnicima. Mi ciljano investiramo u dalji razvoj ovih oblasti kako bismo klijente pridobili još atraktivnijom ponudom – i to širom sveta – rekao je  Volfgang Nisner.