INTRALOGISTIKA: Uvod i definicija

Logistika ima funkciju integrisanog planiranja, oblikovanja, realizacije i kontrole tokova materijala i proizvoda, optimalnog korišćenja transportno-manipulativnih sredstava i drugih tehnoloških elemenata, energije i informacija, kako unutar jednog preduzeća, tako i između preduzeća i njegovih komitenata. Ako bismo sve ove procese razvrstali u dve velike grupe možemo reći da kompletnu logistiku čine – Intralogistika i Transport.

Dugo je intralogistika definisana kao „unutrašnji transport“, ali su porastom nivoa korišćenih tehnologija unutar skladišta nastajali sve složeniji zahtevi, pa se i dijapazon funkcija i opreme koje uključuje ova grana logistike širio.

Kako bi bilo jasnije zašto pojam intralogistike prevazilazi unutrašnji transport, možemo pojednostaviti definiciju i reći da intralogistika počinje u trenutku kada transportno sredstvo dolazi spolja, bude istovareno, a završava kada je drugo prevozno sredstvo natovareno teretom napustilo prostor kompanije. Sagledavajući ovu definiciju vidimo da postoje suštinske razlike između organizacije unutrašnjeg transporta i intralogistike i da treba koristiti termin intralogistika, kako semantički, tako i u analizi logističkih sistema i procesa u kompanijama.

Foto: falco/pixabay.com

Sada smo već bliže razumevanju onome što Intralogistika jeste, ali da bismo došli do preciznih informacija podelićemo je na 5 procesa koji se odvijaju uz korišćenje skladišne opreme i softvera od ulaska do izlaska robe iz skladišta.

  • Prijem robe – rampe, industrijska vrata, RFID skeneri, pokretni konvejeri…
  • Razmeštaj robe – transporteri (trakasti, valjčasti, lamelasti, modularni, specijalni), sorteri, viljuškari, AG vozila, IG vozila…
  • Uskladištenje – WMS, paletni regali, šatl sisitemi…
  • Komisioniranje – pick by voice, pick by light sistem, mini load, viljuškari, roboti, RFID skeneri, smart rukavice, smart naočare, kolica za komisioniranje …
  • Utovar – transporteri (trakasti, valjčasti, lamelasti, modularni, specijalni), sorteri, skeneri (po veličini, zapremini, težini), viljuškari…

Ono što vidimo kao poveznicu je da unutrašnji transport i dalje drži primat u intralogističkim procesima, a time i oprema koja se u njegovom odvijanju koristi. Stoga je veoma važno ispravno odrediti koja oprema je optimalna za potrebe skladišta vaše kompanije i pametno ulagati u njenu modernizaciju i kvalitet.

Ovde ćemo se zadržati kako bismo vas bolje upoznali sa onim delom opreme koji je na ovom spisku možda i najveća nepoznanica.

Kako da znate koji tip transportera vam je potreban?

  • Trakasti – pogodni za transport jediničnog ili rasutog tereta
  • Valjčasti – gravitacioni i rolganzi sa pogonom

* gravitacioni rolganzi se koriste za transport lakih proizvoda, na kraćim rastojanjima, nemaju pogon i postavljeni su pod određenim uglom tako da se proizvodi kreću pod uticajem gravitacije.

* rolganzi sa pogonom – najčešća primena je u automatizovanim sistemima, na krajevima proizvodnih linija, pakovanja i paletizacije, u skladištima ili linijama za montažu.

Lamelasti – koriste se za transport upakovanih tereta težine do 50kg
Modularni – pogodan je za različite aplikacije u horizontalnom i vertikalnom transportu, pod uglom i u krivinama. Može imati funkciju transporta kako upakovanih tako i rasutih tereta
Specijalni – transporter paleta, transporter za merenje težine, pužni transporter, elevator / vertikalni transporter, tunelski i oklopljeni transporter

Kada sagledate ove informacije i kreirate mišljenje šta je ono što vam je potrebno, tada je pravi trenutak da kontaktirate vodeću kompaniju u oblasti rukovanja materijalima, specijalizovanu za sisteme unutrašnjeg transporta i automatizacijuTrasing d.o.o. i prepustite im detaljno planiranje, projektovanje i instalaciju transportnih sistema. Tako ćete biti potpuno sigurni da sarađujete sa stručnjacima, kao i da će rezultat biti implementacija visokokvalitetnih transportnih sistema uz pomoć kojih ćete postići veću produktivnost, bez grešaka i velikom uštedom novca i vremena.

Autor: Petar Gligorijević, TRASING DOO