Nikola Jevtić, direktor kompanije „Alti Logistika“ – Vođeni dodatnim vrednostima

Biti uspešan u logistici, znači da je u poslu podjednako zastupljena i ekonomska dimenzija i dimenzija etičnosti. Pravednost i fer postupanje, prema poslovnim partnerima, klijentima, ali i prema zaposlenima imaju poseban značaj, јеr pretpostavljaju više moralne poslovne standarde nego što to čine pravo i regulacija.

Za samo dve godine uz pravu sinergiju iskustva i know how, stigli su u vrh, sa namerom da tu i ostanu.

Osnivanju firme prethodilo je iscrpno ispitivanje tržišta, analiza konkurencije, priprema strategije i biznis plana, što je sve pokazalo da i pored naizgled zasićenog sektora, ipak ima mesta i potrebe za još jednom firmom koja će raditi drugačije i doneti nove sisteme vrednosti u oblasti logistike.

– Naš početak, za razliku od mnogih, nije bio težak. Možda je tajna u tome što smo bili ambiciozni, ali realni. Prepoznali smo da je naša šansa ako povećamo postojeće vrednosti poslovanja, i dodamo još jednu – moralnu, kao što bi rekao naš narod – ljudsku, onda nam je „samo je nebo granica“.Customer relationship management nam je već sada veoma razvijen –  kaže za Cord, Nikola Jevtić direktor firme „Alti Logistika„.

– Naš credo nije B2B, nego H2H-human to human. To se odnosi i na odnos prema poslovnim partnerima-klijentima i prema zaposlenima u firmi. Posao mora da se radi kvalitetno, a međuljudski odnosi moraju da se neguju –  kaže Jevtić.

U praktičnom smislu, upravljačke aktivnosti kojima se oblikuje klimа u orgаnizаciji, ponаšаnje ljudi u procesu rada i posvećenost organizaciji moraju da se podrazumevaju u odnosu prema poslovnim partnerima tj. klijentima.

– Ovakav pristup nas izdvaja od konkurencije i rezultira da smo u vrhu na lestvici uspešnosti po kvalitetu usluga.

U „Alti Logistici“ važe pravila da se reaguje i procesuira brzo, da se uvek informacija sazna pre drugih, jer je vreme jedini nenadoknadiv resurs i indikator uspeha. Posebna pažnja se poklanja saradnji sa SME sektorom.

– Njihove potrebe za našim uslugama nisu velike, ali su stalne i njihov broj stalno raste. Oni su bili, i uvek će ostati stabilan deo poslovanja „Alti Logistike“ – kaže Jevtić.

„Alti Logistika“ pruža kompletnu logističku uslugu, međunarodni transport, carinsko zastupanje, skladištenje i distribuciju. Akcenat je na međunarodnom drumskom transportu u Istočnoj i Zapadnoj Evropi, Rusiji i Turskoj ali odgovaraju i na sve specifične zahteve klijenata.

Savremena logistika ne predstavlja samo distribuciju dobara od tačke A do tačke B, nego kompetentne stručnjake koji će isplanirati, organizovati i realizovati celu operaciju uz konstantu kontrolu toka realizacije.

– Ovakav pristup prema poslovnim partnerimanam je omogućio da nam daju epitet organizacije koja ima jednake standarde kvaliteta usluga, kako prema malim tako i prema velikim organizacijama.

Razvojni put firme je odavno precizno postavljen. Za svaku godinu je postavljen cilj i budžet.

– U prvoj godini smo hteli da se pozicioniramo na tržištu, i ostvarimo pozitivan rezultat, i to je bila godina izvan zone komfora poslovanja, u dosluhu sa vremenom . U drugoj godini smo ponovili uspeh iz prve, ali u većem obimu, i time postavili temelj za srednjoročne planove. Posle dve godine imamo značajan rast, koji težimo da održimo ubuduće. U ovoj godini pored organizacionog i kadrovskog razvoja, planiramo da uvedemo ugovornu logistiku. U planu je i sopstveni logistički centar, ali kada dođe vreme.

Kompanija „Alti Logistika“ imala je dve godine za redom zapažen nastup na konferenciji „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona“ , i dva puta je nagrađena priznanjem “Brand Leader Award” .

Izvor teksta CorD Magazine 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.