Od Dubrovačke republike do novog milenijuma – Kakva je istorija srpske špedicije?

Da li ste znali da najstariji ugovor o komercijalnom saobraćaju u srpskim zemljama datira iz 13. veka? U naučnoj literaturi prihvaćeno je mišljenje da se začeci špedicije vezuju za doba procvata Mletačke republike u 13. veku. Iako su Mlečani imali uticaj na srpske zemlje, počeci srpske špediterske delatnosti na ovim prostorima najdirektnije su povezani sa dubrovačkim trgovcima i hercegovačkim katunarima – primućurima. Istorija špediterske delatnosti od toga doba pa do danas prikazana je u monografiji Istorija srpske špedicije, autorke prof. dr Đurđice Stojanović.

Ovo značajno istorijsko i naučno delo promovisano je 14. marta u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Monografija je rezultat projekta „Promocija tradicije srpske špedicije”, koji su realizovali Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenata PU „Transport i logistika”.

Autorka će krenuti od Srednjeg veka, nastaviti kroz razvoj industrije pod Osmanskim carstvom i Habzburškom monarhijom, dalje kroz doba Kneževine Srbije, preko perioda do Drugog svetskog rata, razvoja u SFRJ, do susreta u novom milenijumu. Na kraju knjige čitaoci mogu pročitati zanimljive anegdote, među kojima su i priče kako su beogradski špediteri čestitali Milošu Obrenoviću rođenje sina, ili kako je kapetan Miša Anastasijević gradio brodove.

Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata PU „Transport i logistika”, izjavio je na promociji da su veoma ponosni na ovu knjigu, kao i da je reč o izuzetno kvalitetnoj građi, te da takva monografija nije štampana u Jugoistočnoj Evropi prethodnih 100 godina.

Recenzent prof. dr Milorad Kilibarda, sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, izjavio je da je autorka uradila jedan izuzetno važan posao za špeditersku delatnost, ali i za srpsku istoriju, praksu i nauku.

Autorka prof. dr Đurđice Stojanović kaže da je monografija rezultat netipičnog oblika lepe saradnje predstavnika nauke i privrede, koji su se okupili oko ideje da se udruže radi negovanja kulture sećanja i promocije tradicije špediterske delatnosti na ovim prostorima.

Monografija je rezultat trogodišnjeg istraživanja, a građa je prikupljena iz pedesetak izvora. Na 415 strana, knjiga je podeljena na osam poglavlja, a štampana je u 1.000 primeraka.

Na promociji je nekoliko puta istaknuto da je ovo samo početak i da svi sa nestrpljenjem očekuju nastavak ove priče.

O autorki

Dr Đurđica Stojanović je redovni profesor na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, gde drži nastavu na 7 predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijima. Autor je ili koautor više od sto naučnih rezultata, a učestvovala je u više međunarodnih i nacionalnih naučnih i privrednih projekata.

Urednički tim portala PlutonLogistics ističe da nam je bila izuzetna čast da kao medijski partneri podržimo ovu vrednu monografiju i da budemo pomenuti u njoj.