Otvoren „Lidl“ logistički centar u Novoj Pazovi

„Lidl“ logistički centar je zvanično otvoren. Prostire se na 45.000 m2 i ima 30.000 paletnih mesta. Jedan je od najvećih logističkih centara u ovom delu Evrope i jedini u Srbiji koji ima LEED GOLD sertifikat.

Podeljen je u pet temperaturnih zona, a gradile su ga isključivo domaće kompanije, njih 50, po internacionalnim standardima zelene gradnje.

Posebnim tehnologijama ovde je smanjena upotreba energije za 32%, a potrošnja vode za 20%.

Logistički centar „Lidl“-a vodi računa i o pravilnom zbrinjavanju otpada. Prvi put u Srbiji čak 1.800 kvadrata industrijskog poda izvedeno je bez prekida u betoniranju.

Moderne tehnologije i optimizovani procesi obezbediće efikasnost poslovanja, što je već isprobano na 30 tržišta na kojima „Lidl“ posluje. Pripreme za otvaranje Logističkog centra podrazumevale su i obuku i razvoj dela zaposlenih u inostranstvu. Iz ovog centra, roba će se isporučivati prodavnicama svakoga dana. Proizvodi će biti sveži, a zalihe dovoljne.

Ovaj objekat ima 120 rampi za utovar i može da snabdeva čak 100 prodavnica.

„Lidl“, inače, u svetu svakodnevno usluži oko 10 miliona kupaca u više od 10.000 prodavnica, a proizvodi se skladište u preko 150 logističkih centara. U Srbiji sada ima oko 500 zaposlenih, a u toku je selekcija za 1.000 prodavaca u velikom broju gradova širom zemlje.

DETALJI LIDL DISTRIBUTIVNOG CENTRA

LOKACIJA

• Lidl Logistički centar nalazi se u Novoj Pazovi, na adresi Prva južna radna 3, na svega 30 kilometara od Beograda.

GRADNJA

• Na projektu izgradnje poštovani su internacionalni standardi, a projekat su izvele isključivo domaće kompanije (projektantske, nadzorne i izvođačke firme). Bilo je angažovano 50 domaćih podizvođača.

KAPACITET

• Površina Logističkog centra je više od 45 hiljada kvadratnih metara sa 30.000 paletnih mesta.
• Prostor je podeljen u 5 temperaturnih zona, gde se roba razdvaja prema karakteristikama, pa tako, osim komore za smrznutu robu, postoji posebna zona gde se na +18C čuvaju svi proizvodi koji u sebi sadrže čokoladu.

LEED GOLD SERTIFIKAT
• Logistički centar Lidla Srbija je po svojoj površini jedan od najvećih objekata u jugoistočnoj Evropi sa LEED Gold sertifikatom (Leadership in Energy and Environmental Design), jednim od najznačajnih programa sertifikacije zelene gradnje. To znači da su prilikom gradnje poštovani principi održivosti – efikasna upotreba vode, smanjenje otpada kao i korišćenje održivih građevinskih materijala. Ušteda energije na ovom Logističkom centru u odnosu na standardne objekte ovog formata iznosi 32%; potrošnja vode, upotrebom posebne vrste slavina i tuševa, smanjuje se za 20%, a koristi se i sistem kišne kanalizacije.
• Takođe, ovo je prvi i jedini Logistički centar sa LEED Gold sertifikatom u Srbiji.

SPECIFIČNOSTI
• Roba će se iz Lidl Logističkog centra isporučivati prodavnicama svakog dana, što za rezultat ima svežinu proizvoda, dovoljne zalihe na policama i robu u roku trajanja za potrošača.
• Konstantno se prati temperatura proizvoda i tokom transporta, uz pomoć hladnjača sa više temperaturnih režima, što omogućava da u Lidl prodavnice stiže roba pod istim režimom pod kojim je čuvana u Logističkom centru.
• Posebni boksevi omogućavaju prevoz hlađene i smrznute robe pod temperaturnim režimom, čak i kamionima koji nemaju sopstveni sistem hlađenja. Ovi boksevi drže temperaturu i do 24 sata.
• Lidl kompletno vodi računa o pravilnom zbrinjavanju otpada. Sav ambalažni otpad koji se prikupi u Logističkom centru i u prodavnicama, razvrstava se u posebnoj zoni za reciklažu.
• Industrijski pod – prvi put u Srbiji uspešno izveden na način da na celini od čak 1.800m2 nema prekida u betoniranju. Poređenja radi, standardna površina za izvođenje je 40m2.

PROCESI RADA I EFIKASNOST
• Efikasnost se postiže kombinacijom modernih tehnologija i optimizovanih procesa, već isprobanoj na 30 tržišta na kojima Lidl posluje.
• Kompletno poslovanje podržano je od strane najsavremenijeg sistema SAP.
• Efikasno komisioniranje robe vrši se uz pomoć pick by voice automatizovanog sistema, koji ima preciznost upravljanja i do 99%.
• Moderna komisiona vozila olakšavaju upravljanje teretom.

ZAPOSLENI
• Otvaranjem Logističkog centra, otvara se i 180 novih radnih mesta. Lidl zaposlenima u ovom modernom prostoru pruža dobre uslove za rad (dnevno svetlo, provetravanje), adekvatnu naknadu i srdačnu atmosferu, a uz pomoć elektronske evidencije radnog vremena svaki minut rada se plaća.
• Temeljne pripreme za otvaranje Logističkog centra podrazumevale su obuku i razvoj dela zaposlenih u inostranstvu.