Potreba za radnicima u transportu i logistici raste 15% godišnje

Kada se priča o razvoju logistike uglavnom se misli na logističku i transportnu infrastrukturu, harmonizaciju propisa i pravnu regulativu, odnosno kreiranje privrednog ambijenta i olakšica za nesmetan protok roba, ljudi i kapitala. Međutim, sve veći problem je radna snaga, logistčke kompetencije i veštine. Logistika je radno intenzivna delatnost  i uprkos visokom stepenu tehnološkog razvoja, mehanizovanosti procesa, automatizaciji i robotizaciji glavni resursi su kadrovi i radna snaga. U svetu godišnje potrebe za logističkom radnom snagom rastu po stopi od 10%.

Prema rezultatima istraživanja koja su sproveli profesori Saobraćajnog fakulteta, u 2018. godini objavljeno je 820 oglasa za različite pozicije u logistici (logistički menadžer, menadžer lanca snabdevanja, menadžer transporta, menadžer skladištenja, referent logistike, dispečeri dr.), što predstavlja 2,3 oglasa svaki dan. Kada su u pitanju vozači i radnici u transportu bilo je 1.500 oglasa, a 1.400 oglasa za skladišne radnike.

Potrebe zaradnom snagom u logistici, kod nas poslednjih godina, rastu po stopi od 15% godišnje. Imajući u vidu navede nečinjenice opravdano se postavlja pitanje kako pronaći i obezbediti, odnosno zadržati stručnjake i radnu snagu za određene logističke pozicije.

Ovo je upravo jedna od vodećih tema na ovogodišnjoj logističkoj konferenciji LOGIC 2019, gde je jedan od panela posvećen ljudskim resursima u logistici i lancima snabdevanja.

Učesnici panela su vodeće logističke kompanije, univerzitetski profesori, profesori srednjih stručnih škola  i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na panelu će biti saopšteni rezultati istraživanja vezanih za logističke kadrove i ljudske resurse kod nas i u svetu. Biće predstavljeno postojeće stanje, trendovi, problemi, mogućnosti i predlozi rešenja za unapređenje logističkih kompetencija i veština, u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada. Biće reči o zakonskim okvirima u visokom obrazovanju sa mogućnošću uvođenja dualnog obrazovanja, obuke i edukacije postojeće radne snage.

Profesori srednjih škola izneće svoja iskustva vezana za dualno obrazovanje tehničara logistike i špedicije, a stručnjaci iz privrede i vodeći logistički menadžeri svoja bogata iskustva, sugestije i predloge.

Svi prisutni koji su direktno ili indirektno vezani za ovu problematiku moći će da se uključe u diskusiju i daju svoja zapažanja, stavove i konkretne predloge.

Ideja je da se povežu privreda, obrazovne institucije i nadležna ministarstva, kako bi se postigao sinergijski efekat u rešavanju ovog problema. Na kraju diskusije biće definisani konkretni zaključci i predlozi, odnosno smernice budućeg zajedničkog rada.

Organizatori LOGIC-a još jednom pozivaju zainteresovane da budu deo konferencije, uzmu učešće u radu ovog panela i kroz konstruktivne predloge doprinesu rešavanju ovog vrlo značajnog i važnog problema.

Više informacija o Konferenciji možetenaći na sajtu logic.sf.bg.ac.rs, a zasve detalje, predloge i dogovore možete se obratiti prof. dr Miloradu Kilibardi,predsedniku organizacionog odbora, tel. 063/88 35 084, email: miloradkilibarda@gmail.com