Srpski brodari traže kvalifikovanu radnu snagu i nove obrazovne profile

Informisanje kompanija o izdavanju ovlašćenja posadama brodova, prijava poslodavaca za proces dualnog obrazovanja za obrazovni profil nautički tehničar i inicijativa za uvođenje novog profila brodomašinskog tehničara, bile su glavne teme 10. sednice Grupacije za rečno brodarstvo Privredne komore Srbije održane 7. marta.

Članovi Grupacije pružili su podršku Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd za pokretanje inicijative za izradu standarda kvalifikacije za obrazovni profil brodomašinskog tehničara.

Predstavnici privrednih društava koja se bave rečnim prevozom tereta jednoglasni su u stavu da je novi obrazovni profil potreban i od izuzetne važnosti, kako bi mogli nesmetano da obavljaju svoju poslovnu delatnost i da se ravnopravno takmiče u tržišnoj utakmici sa kompanijama u okruženju.

Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS, ukratko je predstavila način prijavljivanja za učešće firmi u procesu dualnog obrazovanja i pozvala članice da se uključe u dualno obrazovanje za obrazovni profil naučtički tehničar.

Sednici je prisustvovao i Predrag Petrović, pomoćnik ministra iz Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe MGSI, sa saradnicima.

Foto: Unsplash, ilustracija

  • MOŽDA VAS ZANIMA I:

ANALIZA: Kakvi su rezultati železničkih, vodnih i avio kompanija u Srbiji u 2022. godini?