Poziv kompanijama da se uključe u dualno obrazovanje

Privredna komora Srbije poziva kompanije da se uključe u model dualnog obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini. Potrebno je da do 10. februara dostave Izjavu o spremnosti poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje, kako bi mogla da utvrdi predlog liste profila prema potrebama privrede.

– Privredna komora Srbije ovih dana organizuje sastanke sa privrednicima širom Srbije sa ciljem razmatranja njihovih potreba za kadrovima i sagledavanja kapaciteta i mogućnosti za učešće u dualnom obrazovanju. U toku naredne dve nedelje, u Beogradu će biti održani sastanci sa privrednicima iz građevinarstva, saobraćaja i telekomunikacija i grafičke industrije. U regionalnim privrednim komorama sastanci će pokriti sve privredne sektore. Na osnovu prikupljenih izjava kompanija, Komora će napraviti Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostaviti ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na osnovu našeg predloga biće doneta odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad u Srbiji –  objasnila je mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS.

Kako konkurisati?

Podseća da će konačnu odluku doneti krajem aprila resorno ministarstvo objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole.
Formulari i dokumentacija za zainteresovane kompanije dostupni su OVDE . Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/ 11 4149 441 (Ana Stojanović), 011 41 49 471 (Aleksandra Milićević) i 011/3304-539 (Mirjana Kovačević).

Dokumenta je neophodno dostaviti do 10. februara 2020. godine i u elektronskom obliku i u originalu. Elektronsku verziju dokumenata možete dostaviti na: obrazovanje@pks.rs, a štampanu verziju na adresu: Privredna komora Srbije, Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd.

Dualno obrazovanje primenjuje 880 kompanija

U školskoj 2019/2020. godini, dualni model primenjuje se u 72 škole i čak 880 kompanija. Oko 6.100 učenika se u tekućoj školskoj godini školuje za jedan od 35 obrazovnih profila počev od modnog krojača, industrijskog mehaničara, mehaničara motornih vozila, preko tehničara za digitalnu grafiku i internet oblikovanje i elektrotehničara informacionih tehnologija do tehničara mehatronike.

Da podsetimo, po sistemu dualnog obrazovanja školuju se i tehničari za logistiku i špediciju.