Zapažen međunarodni uspeh mladog naučnika iz Kragujevca u oblasti trgovinske logistike

Kulturni, prosvetni i privredni razvoj Srbije oduvek je zavisio od okrenutosti pojedinaca ka međunarodnom okruženju i individualnom angažovanju na prikupljanju znanja i iskustva i deljenju istog u okvirima nacionalnih granica. Ovaj angažman naročito predstavlja imperativ u akademskom-naučnom svetu.

Naučni saradnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dr Filip Bugarčić, po uzoru na karijerni primer svojih roditelja (bivših univerzitetskih profesora), pored međunarodnog iskustva u korporativnom svetu, nastavio je svoje usavršavanje u inostranstvu i na naučnom planu.

Nakon višemesečnog studijskog boravaka u inostranstvu tokom doktorskih studija, usavršavanje je nastavio na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Gracu, u Austriji.

Odabir mesta za dalje usavršavanje, nakon odbranjene doktorske disertacije, pažljivo i dugo je biran uzimajući u obzir veliki broj faktora koji se odnose na kvalitativne faktore same institucije i njenog naučnog kadra.

Dodatni motiv za usavršavanjem u Gracu sadržan je u činjenici da su se na ovom mestu školovali najveći srpski umovi, poput Ive Andrića, koji je doktorirao na Univerzitetu u Gracu kao i Nikole Tesle, koji je svoju blistavu karijeru započeo školovanjem u Gracu, gde je proveo dve godine. Ugled Univerziteta u Gracu omogućio je poznanstva i ostvarenje saradnje sa nekim od najvećih naučnika današnjice u oblasti ekonomskih nauka.

Dr Filip Bugarčić je u okviru svoje uže naučne oblasti koja se odnosi na međunarodnu ekonomiju – međunarodnu trgovinsku logistiku, uspostavio saradnju sa profesorom Joern Kleinertom, čije će naučno i profesionalno iskustvo predstavljati snažnu osnovu za koncipiranje istraživačkog okvira ovog mladog naučnika u narednom periodu.

Određeni rezultati usavršavanja na postdoktorskim studijama već su valorizovani kroz odobreno finansiranje i realizaciju međunarodnog projekta čiji je dr Filip Bugarčić član, što predstavlja retkost u okviru društveno-humanističkih nauka na Univerzitetu u Kragujevcu.

Učešće na eminentnom međunarodnom projektu predstavlja dodatni motiv za dalji rad, individualno usavršavanje, ali i širenje stečenog znanja i iskustva na matičnom Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu u Kragujevcu, kao i prema široj naučnoj i stručnoj zajednici.

Društvenoj i naučnoj zajednici ostaje obaveza da prepozna angažovanje kvalitetnih pojedinaca i pruži im maksimalnu podršku, kao i otvorenost ka implementaciji rezultata koji su produkt uloženog truda, iskustva i znanja. Budući naučni, ekonomski i socijalni razvoj grada Kragujevca i Republike Srbije zavisiće od prepoznavanja i implementacije adekvatnih naučnih rešenja, uz svrsishodno umrežavanje pojedinaca i institucija u međunarodno okruženje.

Dr Filip Bugarčić je jedan od takvih pojedinaca koji, svojim primerom, pokazuju da je spoj domaćeg i međunarodnog iskustva, u naučnoj i stručnoj oblasti, recept za uspeh, piše kragujevački portal ucentar.rs. 

Foto: Filip Ž. Bugarčić, privatna arhiva