Carinsko zastupanje – dodatna usluga u lancu snabdevanja

Poslednjih godina lanac snabdevanja postaje sve složeniji i zahteva sve veći broj koraka – dostava do krajnjeg korisnika, logistika vraćene robe, osiguranje specijalnog tereta, priprema dokumentacije, carinsko zastupanje i mnogi drugi. Uvoz i izvoz iz trećih zemalja zahteva dobro poznavanje ne samo logističkih trasa i pouzdanih partnera u dotičnim zemljama, već i evropskih carinskih propisa i nacionalnog zakonodavstva. Uporedo sa povećanjem konkurentnosti privrede, povećava se i razmena dobara između Srbije i zemalja van Evropske unije, poput Kine, SAD i mnogih drugih.

U međuvremenu, na globalnom nivou, odvija se proces modernizacije carina, koji pomaže da se poboljša transparentnost u lancu snabdevanja. Carinski organi sada dobijaju jasnije informacije o poreklu, kretanju i destinaciji robe u globalnoj trgovinskoj mreži. To im pomaže da identifikuju i odvrate nezakonito ponašanje kao što su utaje poreza, kršenje prava intelektualne svojine ili trgovina opasnim proizvodima. Ovaj proces takođe koristi lokalnoj ekonomiji, jer podržava etičke metode proizvodnje i fer konkurenciju.

Za robu koja se transportuje iz i u treće zemlje potrebno je carinjenje. Stoga su vodeće logističke kompanije, pored transporta i skladištenja pošiljki, u svoj portfolio osnovnih usluga integrisale i carinjenje. Kada je reč o nestandardnoj robi potrebna je veća stručnost prilikom uvoza ili izvoza, što mogu obezbediti samo iskusni logističari sa dugom tradicijom poslovanja.

Iz logističke kompanije cargo-partner navode da u poslednjih godinu dana za svoje klijente najčešće obavljaju carinsko zastupanje za robu kao što su mašine i elektronika. Proizvodi su uglavnom predmet transakcija sa partnerima iz Kine, Turske, Velike Britanije i SAD. Čak i kompanije sa velikim spoljnotrgovinskim iskustvom sve više preferiraju da angažuju drugo pravno lice za carinsko zastupanje, zajedno sa transportom. 

– Ovlašćenje iskusnog i profesionalnog carinskog predstavnika štedi klijentima mnogo vremena i truda, kaže Nebojša Đekić, direktor prodaje i razvoja kompanije cargo-partner Srbija.

Glavna poteškoća sa kojom se suočavaju uvozne ili izvozne kompanije je pronalaženje dovoljno informacija o procedurama potrebnim za njihovu robu. Carinski posrednici imaju više stručnosti i resursa i mogu lako da pomognu čak i sa nestandardnim teretima, kao i da održavaju stalnu i adekvatnu komunikaciju sa carinom o novonastalim pitanjima i slučajevima.

Vreme od početka do završetka carinske obrade varira u zavisnosti od vrste robe i shodno tome, potrebnih dokumenata za njenu obradu, kao što su sertifikati, dozvole, deklaracije o poreklu, ali i od periodične fizičke provere koju mogu zahtevati carinski organi.

Početkom ove godine počelo je korišćenje Nove aplikativne platforme (NAP) Uprave carina. Aplikacija može značajno ubrzati proces carinjenja, ali preduslov za to su potpuno tačni podaci dostavljeni u podnetoj carinskoj deklaraciji i primena ispravnih pratećih dokumenata od strane carinskog zastupnika ili uvoznika/izvoznika.

– Stvari mogu postati još brže za takozvane „odobrene ekonomske operatere“ (AEO). To je program Evropske unije koji preferencijalno tretira trgovce i logističare koji ispunjavaju visoke standarde bezbednosti i usklađenosti sa zakonima. EU takođe ima sporazume o međusobnom priznavanju statusa AEO sa nekim trećim zemljama kao što su Kina, Japan i Kanada kako bi proširila pogodnosti statusa u inostranstvu – podseća Nebojša Đekić.

On napominje da kompanije sa statusom AEO imaju lakši pristup pojednostavljenim carinskim procedurama.

– Kao partner koji je dokazao da posluje u skladu sa svim standardima, carinskim procedurama i da blagovremeno priprema neophodnu dokumentaciju za carinsku obradu, mi smo podložni i manjem broju inspekcija od strane Carine. Pojednostavljene procedure omogućavaju carinsku obradu uz minimalnu intervenciju Carine – ukazuje Đekić.

Bescarinske pošiljke moguće je čuvati u periodu od 90 dana nakon istovara, u takozvanom privremenom skladištu pod carinskom kontrolom. Neograničeno vreme bescarinska roba može ostati pod režimom carinskog skladištenja u carinskom skladištu. Takođe, roba stavljena pod takav režim može biti prepakovana, na nju mogu biti zalepljene različite etikete neophodne za reklamiranje, i može biti podeljena u pošiljke za različite destinacije/primaoce.

– Naš logistički centar u Dobanovcima je licenciran od strane carinskih organa i za oslobođenu robu i kao privremeno skladište pod carinskom kontrolom, ali i kao carinsko skladište – dodao je Nebojša Đekić.

Izvor: Promo, cargo-partner