„Gebruder Weiss“ ostvario neto prihod od 1,24 mlrd EUR

Kompanija „Gebruder Weiss“, koja se bavi transportom i logistikom, u 2014. godini ostvarila je neto prihod od 1,24 mlrd EUR, što je oko 5% više u poređenju sa 2013. godinom. – Budući da je ekonomska situacija u Evropi teška, mi smo izuzetno zadovoljni ovim godišnjim finansijskim izveštajem – izjavio je Volfgang Nisner, predsedavajući u odboru.

Osim uspeha u radu u svim oblastima poslovanja, kompanija „Gebruder Weiss“ je započela primenu važnih novina sa svojim budućim programom za poslovanje – „Agenda 2020“. Pod tim se podrazumevaju multimodalna rešenja za nove logističke koncepte, preko radne snage u budućnosti do integrisanja tehnoloških trendova u nove usluge. Takođe, tokom 2014. godine stručnjaci iz oblasti logistike su se zalagali za proširenje njene mreže širom sveta i nastavili strategiju razvoja na istok u vidu brojnih proširenja lokacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Stalno širenje mreže

Glavni rukovodilac za finansije, Volfram Zenger-Vajs, izjavio je da je stalno širenje mreže u istočnoj Evropi i u zemljama centralne Azije predstavlja deo njihove strategije.

– Ulaskom na rusko tržište i otvaranjem novih lokacija u Turskoj i Gruziji uspeli smo da popunimo geografsku prazninu u mreži tokom poslednje dve godine. Osim toga, sredinom 2014. godine kompanija se preselila u novo sedište i osnovala novi terminal za logistiku u Lauterahu u Vorarlbergu, a otvorila je i nove terminale u Velsu u Austriji i Sofiji u Bugarskoj. gebruder_weiss_1_270314 U 2015. godini se očekuje završetak nekoliko projekata. U filijali u Lauterahu se trenutno obavljaju dodatni poslovi modernizacije, a novo skladište za pretovar se gradi u južnoj Nemačkoj u Eslingenu. Takođe, stručnjaci za logistiku proširuju lokacije u Halu u Austriji, Brnu u Češkoj Republici i u Beogradu u Srbiji, a novi logistički objekat se gradi i u Dubaiju. Obim investiranja je sa vrednošću od 56,4 mil EUR na jednako visokom nivou kao i prethodne godine (2013: 60,1 mil EUR). Pored toga, kompanija je preuzela nekoliko objekata pod lizingom u Mađarskoj i Austriji u vrednosti od 24,4 mil EUR zbog niske kamate i na taj način je povećala obim poslovanja.

Visoki udeo akcija je ostao skoro nepromenjen i iznosi približno 55,5%, a to kompaniji omogućava nezavisnost kada su u pitanju institucije za kreditiranje (2013: 56,5%). Broj zaposlenih se povećao prosečno za više od 4% na godišnjem nivou i sada ih ima 5.868 (zaposleni sa statusom stalno zaposlenih).

Rešenja za drumski transport i logistiku koja su stalno uspešna

Sa konsolidovanim prihodom od 826,3 mil EUR, oblast poslovanja vezana za drumski transport je povećala prihod u 2014. godini (2013: 800,3 mil EUR). – Potporni stubovi pozitivnog razvoja u ovoj oblasti poslovanja su stabilna partnerska mreža „System Alliance Europe“, pozitivne povratne informacije o robi koja se prevozi širom Evrope i proizvod zbirnog prevoza GW pro.line, kao i uspešno širenje usluga isporuke na kućnu adresu GW pro.line home u Austriji i dalje, u zemljama centralne i istočne Evrope – izjavio je Volfgang Nisner. Pomoću stručnog znanja koje je obezbedila kompanija-filijala „Far Freight“, kompanija „Gebruder Weiss“ je proširila obim transporta na Kavkazu, kao i u ostalim državama Zajednice nezavisnih država i otvorila je filijalu u Turskoj. Drumskim transportom je u 2014. godini prevezeno otprilike 10,6 miliona pošiljki.

Zato je fokus bio na rešenjima sa više oblika transporta i kompanija „Gebruder Weiss“ planira da proširi takvu vrstu poslovanja još dalje, ka azijskim zemljama. Uz nekoliko sjajnih projekata, odeljenje za logistička rešenja još jednom se poziciniralo u logističkog provajdera koji klijentima nudi kompletna rešenja. Tome su doprineli povećanje visoko-tehnološke specijalizacije u okviru brenda „tectraxx“, kao i rešenja „eFulfillment“ koja se primenjuju modularno na ceo lanac nabavke. Zbog povećanja zahteva klijenata došlo je do pozitivnog razvoja i na mladoj lokaciji za logistiku u Gruziji.

Avio i brodski transport u razvoju gebruder_weiss_2_270314

Oblast poslovanja vezana za avio i brodski transport je zabeležila porast od više od 12% sa prihodom od 287,7 mil EUR. U segmentu brodskog prevoza, usluga zbirnog prevoza „GWconsolution“ je, zahvaljujući standardizovanim nivoima usluge i ekspanziji direktnih maršruta brodskog prevoza, uspela da se dodatno učvrsti i da postigne povećanje od 20% u poređenju sa prošlom godinom (LCL: 433.000 kubnih metara). Takođe, u oblasti aviotransporta, kompanija je uspela da se povrati od pada u 2013. godini i zabeležila je porast od 10% sa 49.500 tona.

– U Kini, kompanija je povećala konkurentnost u autoindustriji sa osnivanjem zajedničke kompanije „Gebruder Weiss Automotive Logistics“. Uz takvo stručno znanje možemo još bolje da odgovorimo na visoke zahteve klijenata u ovom važnom segmentu tržišta i da povećamo angažovanje u Kini – izjavio je odgovorni član odbora Hajnc Zenger-Vajs.

Upravljanje velikim brojem složenih posebnih vrsta transporta u okviru nove oblasti poslovanja „Projects & Break Bulk“ i angažovanje u Kini ističu entuzijazam kompanije za inovacije na ovom polju. – Stalno širenje avio i brodske mreže, proizvoda i rešenja, kao i povećanje logističkih aktivnosti u Aziji čine centralne elemente naše strategije – izjavio je Hajnc Zenger-Vajs.

Stabilne filijale

Uz prihod od 126,3 mil EUR u 2014. godini, usluga isporuke paketa kompanije „Gebruder Weiss“ (GWP), partner i deoničar u sustrijskoj kompaniji DPD, premašila je nivo prethodne godine uprkos jakoj konkurenciji (2013: 126,1 mil EUR). Tokom protekle godine usluga za isporuku paketa je proširila nacionalnu mrežu filijala za prijem i isporuku paketa za fizička lica do broja od 580 filijala. Uz veliki broj konsalting projekata u kojima se primenjuje inovativna logistika i uz fokus na oblast e-poslovanja, filijala „x|vise“ je uspela da poveća svoj udeo na tržištu.

– Realizovali smo uspešne projekte e-poslovanja na tržištu B2C i napravili smo individualizovana veb-rešenja za naše klijente – izjavio je član odbora i rukovodilac odeljenja Peter Klojber. Dobit je zabeležila i kompanija „inet-logistics“ GmbH, a njeni sistemi za upravljanje transportom (TMS) širom sveta su se učvrstili na međunarodnom tržištu. Ova filijala je zabeležila rast od preko 18% uz konsolidovani prihod od 14,1 mil EUR. Kada je u pitanju sledeća poslovna godina, kompanija „Gebruder Weiss“ planira da poveća svoj udeo na tržištu i da se učvrsti kao privlačni dobavljač usluga i poslodavac.