Izmene u carinskim propisima za uvoz robe u Tursku

Uprava carina obavestila je o izmenama u carinskim propisima za uvoz robe u Republiku Tursku u drumskom saobraćaju, koje je Ambasada Republike Turske u Beogradu putem Ministarstva spoljnih poslova uputila Upravi carina.

Navedenim aktom svi učesnici u carinskom postupku se obaveštavaju da je od 15.02.2015. godine za uvoz robe u Republiku Tursku u drumskom saobraćaju, nastala obaveza podnošenja sigurnosnih i bezbednosnih podataka ulaznoj carinskoj ispostavi najmanje 1 sat pre ulaska robe u carinsko područje Republike Turske i to na link: https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/.

Prethodna najava nije potrebna kada već postoji tranzitna deklaracija sa sigurnosnim i bezbednosnim podacima i kada se podnosi prethodna deklaracije putem TIR EPD za robu koja se prevozi na osnovu TIR karneta, navela je Carina.