Francuska pošta i „Renualt Trucks“ testiraju kamion sa pogonom na vodonične gorive ćelije

„Renault Trucks“ je prva kompanija u Evropi koja, u partnerstvu sa francuskom poštom „La Poste“, sprovodi eksperiment sa vozilom „Maxity Electric“, modelom sa vodoničnom gorivnom ćelijom koju je razvila kompanija „Symbio Fcell“, a koristi se da udvostruči autonomiju kretanja vozila. Testiranje bi trebalo da traje godinu dana i da omogući kompaniji Renault Trucks da istraži sve potencijale tehnologije vodenične energije u realnim radnim uslovima.

– Vozilo ne proizvodi nikakvu buku, a ispušta samo vodenu paru; zahvaljujući autonomiji kretanja od 200 km, vozilo je idealno za svakodnevne aktivnosti na gradskim i prigradskim linijama –  kaže Karin Forijen (Karine Forien), direktor Sektora za strategiju energetske efikasnosti u kompaniji „Renault Trucks“.

Skoro godinu dana, u regionu Franš-Komte, Pošta će, tokom prikupljanja i distribucije pismonosnih pošiljaka i paketa, testirati vozila sa vodoničnim pogonom koja ne zagađuju životnu sredinu.

– Dok vozilo radi, električni motor ima dva komplementarna izvora energije; gorivna ćelija može da proizvede maksimalnu snagu od 20 kW, dok se za dodatnu snagu koriste akumulatori, čime se postiže maksimum. U stanju mirovanja, gorivna ćelija po potrebi može da puni akumulator –  ističe Kristof Vakije (Christophe Vacquier), supervizor projekta. Toplota oslobođena iz ćelije se koristi za zagrevanje kabine, tako da je izbegnuto trošenje energije iz akumulatora, čime se obezbeđuje veća autonomija kretanja vozila.

Vakije objašnjava princip rada ćelije: – Stvaranje vode iz kiseonika u vazduhu i vodonika iz rezervoara pokreće proizvodnju električne i toplotne energije, u skladu sa obrnutim principom elektrolize vode.

Tehničke karakteristike:

– Registrovano kao vozilo kategorije N2.

– Dozvoljena bruto masa: 4,5 tona, u Francuskoj je verifikovano kao 3,5 tona + 1 tona, na osnovu posebnih propisa koji favorizuju „vozila sa čistim sagorevanjem“ (upravljanje sa vozačkom dozvolom B kategorije): dodatnih 1.000 kg odobreno je kao deklarisana dodatna nominalna masa, zahvaljujući korišćenju „čiste“ alternativne tehnologije.

– Korisna nosivost: 1 tona.

– Grejanje kabine: toplota oslobođena iz gorivne ćelije ili električni otpor tipa CTP kada je ćelija u stanju mirovanja.

Ocena performansi:

– Prosečna autonomija kretanja: do 200 km (100 km obezbeđuju akumulatori + 100 km ćelija)

– Maksimalna brzina: 90 km/h – Robotizovana transmisija

– Asinhroni električni motor: 400 V / 47 kW

– Maksimalni obrtni moment pri pokretanju motora: 270 Nm

Akumulatori:

– Prikupljena energija: 42 kWh – Litijum-jonska / gvožđe-fosfatna tehnologija (Valens tehnologija)

–  4 seta akumulatora,  ukupne mase 400 kg

–  Ukupno vreme punjenja, uključujući i fazu podešavanja: 7 sati

–  Punjač je ugrađen u vozilo, kako bi se omogućilo punjenje na jednostavnoj trofaznoj utičnici.

Komplet za vodonik:

Prikupljena energija: 45 kWh

Vodonična ćelija: 20 kW 2 rezervoara za vodonik od po 75 litara, što omogućava skladištenje 4 kg H2 pod pritiskom od 350 bara

Ukupna masa kompleta: 300 kg Uputstvo za korisnika.