Izmenjen Pravilnik o načinu podnošenja i popunjavanja carinskih deklaracija

Ministarstvo finansija izmenilo je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Iz Uprave carina podsećaju da je u prethodnom periodu, u okviru projekta Aplikativno prilagođavanje sistema, izrađena Nova aplikativna platforma (NAP) za potrebe podnošenja i obrade deklaracija u elektronskom obliku, odnosno razmene informatičkih poruka između privrednih subjekata i carinskog organa, koja će se u potunosti vršiti upotrebom tehnika elektronske obrade podataka.

– U tu svrhu je došlo do izmene Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, kako bi se u poslovanju Uprave carina stekli uslovi za upotrebu elektronske deklaracije u redovnom postupku uvoza i izvoza – pojašnjavaju za portal PlutonLogistics.

U delu izmene Pravilnika u vezi sa prilaganjem DCV-a, ista se odnosi isključivo na prilaganje DCV-uz deklaraciju u elektronskom obliku, koji se podnosi u jednom primerku i zadržava ga carinski organ. U tom slučaju se u rubrici 44 JCI sa šifrom O22. unosi broj DCV i PIB deklaranta/zastupnika.

Deklaracije u papirnom obliku će se i dalje prihvatati, do momenta kada dok se najveći broj učesnika u carinskom postupku, odnosno carinskih zastupnika ne uključi u novi način poslovanja sa Upravom carina – navodi Uprava carina.

Izmene su 12. avgusta objavljene u Službenom glasniku broj 90/2022. Pravilnik možete pogledati OVDE.