Kako će se obavljati trgovinska razmena Srbije i Velike Britanije od 1. januara 2021.

Uzimajući u obzir činjenicu da se 31. decembra privodi kraju tranzicioni period za izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU započet 1. februara, postoji neizvesnost o konačnom ishodu trgovinskih pregovora sa EU do kraja tekuće godine. Istupanje Ujedinjenog Kraljevstva iz jedinstvenog tržišta EU svakako će imati uticaja i na zemlje i regione koji su svoje poslovanje takođe bazirali na ovom tržištu.

Zbog takve situacije, Privredna komora Srbije obavestila je domaću poslovnu zajednicu o načinu kontinuiteta u spoljnotrgovinskom režimu Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

PKS zainteresovanim privrednicima dostavlja preporuke Evropske komisije o pripremi poslovanja kompanija sa UK od 01.01.2020. kao i vodič za uvoz roba u UK (non EU countries).

Kako se navodi u obaveštenju Komore, „nadležne institucije i predstavnici Vlade Republike Srbije intenzivno su angažovani na definisanju budućeg bilateralnog Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva koji bi zaštitio postojeće aranžmane u trgovini, i stvorio nove mogućnosti za spoljnotrgovinsku razmenu i upliv SDI iz Ujedinjenog Kraljevstva“.

Međutim, i pored svih inicijativa, napora i nastojanja da se obezbedi Sporazum dva trgovinska partnera, vrlo je izvesno da se proces pregovaranja neće završiti do 31. decembra 2020. godine.

U slučaju da se ne postigne dogovor na temu budućeg Sporazuma Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, od 1. januara 2021. godine, za uvoz roba iz RS u UK, primenjivaće se nova „Globalna tarifa Ujedinjenog Kraljevstva“. PKS podseća poslovnu zajednicu da je Vlada Velike Britanije, maja tekuće godine, objavila dokument pod nazivom „Globalna tarifa Ujedinjenog Kraljevstva“ – UK Global Tariff (UKGT) koji će zameniti postojeći EU zajednički režim spoljnih carina (EUs Common External Tariff).

Izvoznici na tržište Velike Britanije moći će da se na sajtu britanske vlade informišu o uvoznim carinama i dažbinama, kao i preko kompletne liste.

Izvoz iz Srbije u Ujedinjeno Kraljevstvo 

Za potrebe izvoza u Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno, na zahtev ino kupca, isprava kojom se dokazuje poreklo može biti izdata u Republici Srbiji, u skladu sa pravilima o poreklu koja su na snazi u zemlji ili na teritoriji odredišta, ili na bilo koji drugi način koji identifikuje zemlju, odnosno teritoriju, u kojoj je roba u potpunosti dobijena ili u kojoj je obavljena poslednja bitna promena na osnovu Član 46. stav 3, Carinskog zakona.

Uverenje o nepreferencijalnom poreklu robe, pored toga što služi kao dokaz o poreklu robe, može se koristiti i u slučaju kada se želi utvrditi da li je roba predmet antidampinških mera, količinskih ograničenja, etiketiranje robe, zaštite od prekomernog uvoza kao i u statističke svrhe, a na osnovu primena mera koji nisu tarifne, a koje su utvrđene propisima kojima se uređuje trgovina robom.

Dokaz o srpskom nepreferencijalnom poreklu robe pri izvozu izdaje Privredna komora Srbije na osnovu člana 68. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima. Izvoznik je u obavezi da PKS pruži informaciju o nepreferencijalnim pravilima o poreklu robe koja su na snazi u zemlji uvoza. Ukoliko to nije poznato, PKS će na bilo koji drugi način identifikovati zemlju, odnosno teritoriju, u kojoj je roba u potpunosti dobijena ili u kojoj je obavljena poslednja bitna promena.

Uvoz u Srbiju iz Ujedinjenog Kraljevstva

Za privredne subjekte koji se bave uvozom roba iz Ujedinjenog Kraljevstva, primenjivaće se važeće stope Carinske Tarife Republike Srbije za 2021 (tkz. MFN carinske stope):

Spoljnotrgovinska razmena Srbija-UK

Za prvih deset meseci 2020. godine ukupna vrednost spoljnotrgovinske razmene dve zemlje je iznosila 427,2 miliona evra (smanjenje od 7% u odnosu na oktobar 2019. godine). U ovom periodu je ostvaren suficit od 39,2 miliona evra. Velika Britanija je rangirana na 21. mestu kao zemlja izvozne destinacije Srbije, sa učešćem od 1,7% u ukupnom izvozu RS prema svetu. Posmatrajući uvoz iz sveta, Velika Britanija je rangirana na 24. mestu, sa učešćem 0,1% u ukupnom uvozu RS iz sveta.

Izvor: Privredna komora Srbije