LISTA NAJUSPEŠNIJIH u Srbiji: Prevoz tereta u drumskom, avio i vodnom saobraćaju

Finansijski izveštaji za 2019. godinu, odavno su predati. Rezultati domaćih kompanija su objavljeni, a u saradnji sa kompanijom CUBE Team i ove godine vam donosimo analizu sektora. Za vas smo pripremili analizu sektora drumskog, avio i vodnog transporta (analiza delatnosti 4920, 4941, 4950, 5010, 5040, 5121). U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je 30.678 firmi, od tog broja aktivno posluje oko 14.153 preduzeća i preduzetnika.

Najviše je preduzetnika – 9.998, što čini 71%, zatim slede društva sa ograničenom odgovornošću – 4.076 ili 29%. U 2019. ukupni poslovni prihodi za sve firme registrovane za prevoz tereta su dostigli 376.500.196.000 dinara (u 2018. godini 306,45 milijardi dinara), a ukupni ostvareni profit 8.051.962.000 dinara (u 2018. godini 6,34 milijarde dinara). U odnosu na prethodnu godinu, poslovanje firmi u 2019. je dovelo do rasta od 21% (apsolutno 66.053.492.000 dinara), a rast profita je iznosio 21% (apsolutno 1.824.870.000 dinara).

Železnički prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 27, od kojih su 24 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: doo (22 i 92%), preduzetnici (1 i 4%), AD (1 i 5%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 14.718.356.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 1.285.137.000 dinara. U ovom sektoru zaposleno je 2.685 radnika.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Kombinovani prevoz. Kompanija sa najviše zaposlenih je Srbija Kargo, a najveći profit ima Kombinovani prevoz.

Drumski prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti je čak 30.546, od kojih su 14.048 aktivne. Najviše je preduzetnika (9.991 i 71%), zatim društva sa ograničenom odgovornošću (3.983 i 28%), 8 je akcionarskih društava i ostalo 66. Ukupni poloslovni prihodi za celu delatnost 283.545.809.000 dinara, a ukupni ostavreni profit 7.354.797.000 dinara. U ovom poslu je 31.175 zaposlenih.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Feršped, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Centrosinergija, a najveći profit je ostvario Perić Trans Company.

Cevovodni transport

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 17, od kojih su 8 aktivne. Najveći broj je društva sa ograničenom odgovornošću (75%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 65.068.195.000 dinara, a ukupni ostvareni profit je 1.277.133.000 dinara. U ovoj delatnosti radi 299 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Yugorosgaz, a ostvaruje i najveći profit. Najviše zaposlenih ima Transnafta.

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Za pomorski prevoz tereta registrovane su dve firme od kojih je samo jedna aktivna i to Interliner agencies. U 2019. godini ostvarila je promet od 12.301.000 dinara, uz profit od 298.000 dinara . Zapošljava 4 ljudi.

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 83. Aktivno radi 69. Najveći broj (88%) je društva sa ograničenom odgovornošću. Ove firme su prihodovale 12.435.874.000 dinara, a ostavreni profit dostiže 698.233.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 942.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Idea SN, najviše zaposlenih ima JRB, dok je DMB Shipping ostvario najveći profit.

Vazdušni prevoz tereta

U ovoj oblasti registrovano je samo tri društva sa ograničenom odgovornošću i sva tri su aktivna. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 719.661.000 dinara, uz profit od 6.638.000 dinara i 22 zaposlena.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi. TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Airmark GSA, dok DHL Global Forwarding ima najviše zaposlenih i najveći prihod.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. CUBE Team sada može, pored Srbije, da obezbedi izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija.