LISTA NAJUSPEŠNIJIH: Prevoz tereta u kopnenom, vazdušnom i vodnom saobraćaju

Kompanija Cube Team uradila je analizu poslovanja u 2018. godini kompanija  koje su registrovane za kopneni, vodni i vazdušni prevoz tereta.  U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je 29.115 firmi, od tog broja aktivno posluje oko 13.367 preduzeća i preduzetnika.

Najviše je preduzetnika – 9.449, što čini 71%, zatim slede društva sa ograničenom odgovornošću – 3.838 ili 29%.  U 2018. ukupni poslovni prihodi za sve firme koje učestuju u prevozu tereta su dostigli 306.448.214.000 dinara, a ukupni ostvareni profit 6.345.392.000 dinara. U odnosu na prethodnu godinu, poslovanje firmi u 2018. je dovelo do rasta ukupnih poslovnih prihoda za samo 7% (20.462.091.000 dinara), a ukupni profit je pao za 18%.

Ranije smo objavili i rezultate poslovanja za 2018. godinu firmi u oblasti Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju.

Železnički prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 25, od kojih su 22 aktivne. Od broja aktivnih preduzeća po pravnoj formi: Doo (20 i 91%), preduzetnici (1 i 5%), AD (1 i 5%). Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 14.736.548.000 dinara uz ukupni ostvareni profit od 88.718.000 dinara. U ovom sektoru zaposleno je 3.032 radnika.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Kombinovani prevoz. Kompanija sa najviše zaposlenih je Srbija Kargo, a najveći profit ima Smart Cargo.

Drumski prevoz tereta

Ukupan broj registrovanih firmi u delatnosti je čak 28.996, od kojih su 13.272 aktivne. Najviše je preduzetnika (9.441 i 71%), zatim društva sa ograničenom odgovornošću (3.756 i 28%), 9 je akcionarskih društava i ostalo 66. Ukupni poloslovni prihodi za celu delatnost 229.951.117.000 dinara, a  ukupni ostavreni profit 4.961.524.000 dinara. U ovom poslu je 25.226 zaposlenih.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezultat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Feršped, kompanija sa najvećim brojem zaposlenih je Centrosinergija, a najveći profit je ostvario Milšped AML.

Cevovodni transport

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 17, od kojih su 8 aktivne.  Najveći broj je društva sa ograničenom odgovornošću (75%).  Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su dostigli 52.784.538.000 dinara, a ukupni ostavreni profit je 991.982.000 dinara. U ovoj delatnosti radi 199 ljudi.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezlutat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna je Yugorosgaz, a ostvaruje i najveći profit. Najviše zaposlenih ima Transnafta.

Pomorski i priobalni prevoz tereta

Za pomorski prevoz tereta registrovane su dve firme od kojih je samo jedna aktivna i to Interlineragencies. U 2018. godini ostvarila je promet od 8.634.000 dinara, što se profita tiče u minusu je 12.984.000 dinara. Zapošljava 5 ljudi.

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Ukupan broj registrovanih firmi u ovoj delatnosti je 72. Aktivno radi 61. Najveći broj (85%) je društva sa ograničenom odgovornošću. Ove firme su prihodovale 8.384.840.000 dinara, a ostavreni profit dostiže 267.787.000 dinara. Ukupan broj zaposlenih je 928.

Top 5 firmi po poslovnim prihodima, pravna forma, broj zaposlenih i ostvareni neto rezlutat pojedinačno po kompanijama i suma za TOP 5:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Idea SN, najviše zaposlenih ima JRB, dok je Rubikon Shipping Company ostvario najveći profit.

Vazdušni prevoz tereta

U ovoj oblasti registrovano je samo tri društva sa ograničenom odgovornošću i sva tri su aktivna. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost su 582.537.000 dinara, uz profit od 48.365.000 dinara i 24 zaposlena.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Airmark GSA, dok DHL Global Forwarding ima najviše zaposlenih i najveći prihod.

Pogledajte rezultate iz 2017.