NCTS faza 5: Srpska carina 25. novembra počinje primenu nove verzije tranzitnog sistema

Uprava carina Srbije počeće 25. novembra primenu nove verzije tranzitnog sistema – NCTS faza 5, izjavila je na konferenciji „Transport i logistika: U srcu privrede“ Nataša Mirković, pomoćnica generalnog direktora Uprave carina.

Priprema za prelazak na novu verziju NCTS uspešno je završena. Nadamo se da će se sistem stabilizovati veoma brzo i da neće biti problema na graničnim prelazima, istakla je Mirković na panelu posvećenom digitalizaciji i modernizaciji trgovinskih i transportnih procesa. Ona je podsetila i na druge velike projekte srpske carine u ovoj oblasti, dodavši da je Carina započela automatizaciju tri velika domena – uvoz, izvoz i sistem carinskih odluka.

Cilj uvođenja NTCS faza 5, unapređenog kompjuterizovanog tranzitnog carinskog sistema, je dalje usaglašavanje carinskih procedura između Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku (Švajcarske, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Severne Makedonije, Turske, Velike Britanije i Ukrajine).

U odnosu na postojeće sisteme, NCTS faza 5 podrazumeva nadgradnju i izmenu mnogobrojnih funkcionalnosti. Promene će, između ostalog, obuhvatiti i novu strukturu tranzitne deklaracije, nove tipove deklaracija, novu strukturu elektronskih poruka, podataka i oznaka koji se razmenjuju, a biće uvedene i nove uloge carinskih ispostava.

Kako su iz Uprave carina ranije objasnili za PlutonLogistics, privrednici će putem ovog sistema komunicirati elektronski i tako razmenjivati podatke i informacije o konkretnom tranzitnom postupku. Carinska služba će podatke o svim carinskim postupcima preko elektronskih poruka razmenjivati kako sa ostalim carinskim službama, tako i sa Evropskom komisijom, čime će omogućiti kontinuirano i nesmetano kretanje robe od mesta otpreme do mesta odredišta.

Sve detalje i nove obaveze koje će prevoznici sada imati, pogledajte u tekstu koji smo ranije objavili:

VAŽNE izmene u oblasti tranzitnih deklaracija – Srpska carina počinje pilot-projekat NCTS faza 5