Od 1. septembra u elektronskoj formi: carinske tarife, uverenja i dokumenta

Privredna komora Srbije (PKS) i Uprava carina potpisale su Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji koji će omogućiti da privrednici u Srbiji dobijaju kompletnu carinsku tarifu u elektronskoj formi. Taj dokument su u PKS-u potpisali vršilac dužnosti direktora Uprave carina Miloš Tomić i predsednik PKS Marko Čadež koji je tom prilikom najavio da će PKS od 1. septembra početi da izdaje još ukupno 20 elektronskih dokumenata.

– Zajednički cilj nam je da omogućimo privredi da lakše radi i obavlja svoj posao, odnosno, da lakše dolazi do potvrda, uverenja, mišljenja, sertifikata i ostalih dokumenata koji su im potrebni u svakodnevnom poslovanju – rekao je Čadež.

Čadež je naglasio da Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji sa Upravom carina nije okvirni sporazum o budućoj saradnji već konkretan sporazum koji je proistekao iz dosta konkretrnog rada i da će dati novu vrednost saradnji te dve institucije.

Dodao je i da PKS izdaje godišnje oko 120.000 različitih uverenja i dokumenata, pa će izdavanje tri grupe potvrda, uverenja, mišljenja i sertifikata elektronskim putem, a koje treba da počne od septembra, značajno olakšati rad privrede, jer su ta dokumenta do sada izdavana u papirnoj formi što je oduzimalo dosta vremena.

Miloš Tomić je naglasio da je cilj Uprave carina da carinska procedura bude što jednostavnija i brža, kao i da ta institucija bude servis privrede i olakša im rad kako bi se unapredio opšti privredni ambijent u Srbiji.

Među dokumentima, uverenjima, potvrdama i mišljenjima koje će od 1. septembra PKS preko javnih ovlašćenja izdavati u elektronskoj formi su uverenje o domaćem poreklu robe u postupku javne nabvke, potvrda da se roba ne proizvodi u zemlji ili se ne proizvodi u potrebnim količinama i kvalitetu.

U elektronoskoj formi će biti izdavana i mnoga uvozno-izvozna dokumenta, kao i sertifikati za kontrolisanje usluga privatnog obezbeđenja, popunjavanje obrazaca preko weba, digitalno potpisivanje zahteva od strane podnosioca zahteva, kao i prosleđivanje elektronski potpisanih dokumenata informacionom sistemu Uprave carina.