Praznični režim rada po carinarnicama

U sredu i četvrtak 15. i 16. februara, povodom državnog praznika Sretenja-Dana državnosti Republike Srbije svi granični prelazi će za putnički promet raditi u uobičajenom 24-časovnom režimu. Toga dana carinarnice će na robnim carinskim ispostavama i referatima organizovati aktivna i pasivna dežurstva na sledeći način:

Carinarnica Beograd: Granični prelaz Aerodrom Nikola Tesla će raditi 24 časa. Aktivno dežurstvo će biti organizovano na CI Luka Beograd, Terminal, Aerodrom Beograd, Makiš, Železnička stanica Beograd, CI za poslove carinskog nadzora, Skladišta, DHL, Pančevo, Sajam,  kao i na CR Savsko pristanište, CR Luka i Rečno pristanište Pančevo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano na CI Beograd, u Odseku za prekršajni postupak, a CI Pošta Beograd neće raditi, kao ni JP Pošte Srbije.

Carinarnica Dimitrovgrad: CI Gradina radi 24 časa, dok će se na Terminalu Gradina carinski nadzor obavljati 24 časa, a carinjenje robe od 08- 20 časova. CI Slobodna zona Pirot radiće od 08-20 časova, a CI Železnička stanica Dimitrovgrad 24 časa za carinski nadzor, dok će za carinjenje robe biti organizovano pasivno dežurstvo. Pasivno dežurstvo će biti organizovano i u CR Pirot i Referatu za carinsko- upravni i prekršajni postupak postupak.

Carinarnica Subotica: Granične ispostave carinarnice Subotica će raditi u redovnom 24-časovnom režimu. Aktivno dežurstvo biće organizovano na CI Javna Skladišta. Pasivno dežurstvo biće organizovano na CI Senta, CI Slobodna zona Subotica i na CI Železnička stanica.

Carinarnica Vršac: Granične ispostave carinarnice Vršac, Vatin i Kaluđerovo radiće 24 sata. Na CI Železnička stanica Vršac robno carinjenje radiće od 08 -20 časova, a nadzor 24 časa. A na CI Hemofarm biće organizovano pasivno dežurstvo od 08-20 časova.

Carinarnica Zrenjanin: CI Zrenjanin će 15.02.2017. godine raditi od 08 – 20 časova, a narednog prazničnog dana neće raditi. CR Slobodna zona Zrenjanin će prvog prazničnog dana organizovati aktivno dežurstvo od 08 – 20 časova, a pasivno od 20 – 24 časa. Drugog dana praznika će pasivno dežurstvo biti organizovano od 08 – 24 časa. CI Kikinda i Že leznička stanica Kikinda će oba dana organizovati pasivno dežurstvo.

Carinarnica Užice: Sve granične ispostave carinarnice Užice radiće u 24 – časovnom režimu, dok će pasivno dežurstvo biti organizovano na CI Užice, CR Požega i CR Slobodna zona Užice.

carina_030314Carinarnica Niš: Na CI Aerodrom Niš i CI Terminal Preševo – Zavarivač biće o rganizovano aktivno dežurstvo, a na CI Knjaževac, Železnička stanica Niš, Prokuplje, Leskovac i Vranje biće oragnizovano pasivno dežurstvo, a CR Pošta Niš neće raditi tokom praznika.

Carinarnica Sombor: Granični prelazi Bački Breg, Bogojevo i Bezdan radiće uobičajeno 24 časa, dok će na CR Sombor i Apatin biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Novi Sad: Na svim garničnim prelazima će biti organizovano aktivno dežurstvo (Batrovci, Šid, Železnička Stanica Šid, Most Bačka Palanka, Ljuba, Neštin i Sot), dok će na robnim ispostavama (CI Ranžirna železnička stanica Novi Sad, Luka i skladišta Novi Sad, Bačka Plan ka, CI za poslove carinskog nadzora Novi Sad, Želaznička stanica Šid, CR Bečej, Vrbas) biti organizovano pasivno dežurstvo .

Carinarnica Kruševac: Carinarnica Kruševac će na CR Paraćin organizovati aktivno dežurstvo, a na CI Kruševac i CR Trstenik biće orga nizovano pasivno dežurstvo tokom oba praznična dana.

Carinarnica Kragujevac: U carinarnici Kragujevac će na svim carinskim ispostavama biti organizovano pasivno dežurstvo . Na vidnom mestu će biti istaknuti kontakt telefoni na koje će privredni subjekti moći da se obrate u slučaju opravdane potrebe za radom carinskih ograna tokom oba praznična dana.

Carinarnica Kladovo: Na graničnim prelazima carinarnice Kladovo (Đerdap 1 i 2, Mokranje, Vrška Čuka, Veliko Gradište i Prahovo) radiće se uobičajeno 24 časa, dok će na robnim ispostavama i referatima (CI Veliko Gradište, Đerdap 1 i Prahovo, kao i CR Zaječar Bor i M ajdanpek) biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Kraljevo: U carinarnici Kraljevo aktivno dežurstvo će biti organizovano na CI Čačak, pasivno dežurstvo i to samo 16.02.2017, na C I Novi Pazar i CI Kraljevo, dok će za CR Gornji Milanovac i CR Raška 15 i 16.02 2017. godine biti neradni dan i, kao i 15. 02. 2017. godine z a CI Kraljevo i CI Novi Pazar.

Carinarnica Šabac: Na graničnim ispostavama carinarnice Šabac radiće se 24 sata, dok će na CI Sremska Mitrovica, Valjevo, Šabac, Trbušnica i CR Slobodna zona Šabac biti organizovano pasivno dežurstvo.

Carinarnica Priština: Na svim carinski punktovima carinarnice Priština radi se u uobičajenom režimu – CP Merdare, Depce, Končulj – 24 časa a na CP Mutivode od 08 – 20 časova.