Novi REKORD u naplati: Od carine u 2019. za budžet 5,5 milijardi evra

Carinska služba iz godine u godinu puni gotovo polovinu državnog budžeta, a podaci pokazuju da je u 2019. za budžet naplaćeno 653 milijarde dinara (5,5 milijardi evra), što predstavlja rast od 565 miliona evra u odnosu na 2018, saopštila je Uprava carina.

– Efikasnom naplatom carinska služba je i ove godine obezbedila čak 51% sredstava kojim raspolaže državni budžet – rekao je direktor Uprave carina Miloš Tomić, dodajući da, kada se uporedi naplata 2013. i 2019. godine, rast iznosi 83,44%.

Godišnja konferencija, na kojoj su predstavljeni rezultati rada carinske službe u prethodnoj godini i planovi za narednu, održana je 6. februara 2020. godine u carinarnici Niš.

Pomoćnica direktora u Sektoru za carinske postupke Smiljana Kovačević, govoreći o planovima za modernizaciju poslovanja, podsetila je da će se najveći pomak osetiti nakon uvođenja koncepta e-carine.

U narednih nekoliko godina potpuno ćemo automatizovati carinsko poslovanje, što znači da će se svi postupci odvijati elektronskim putem. Intenzivno radimo da papirna dokumentacija što pre postane deo prošlosti, naglasila je Kovačević.

Saša Milenković, upravnik carinarnice Niš, istakao je da se u toj carinarnici beleži permanentni rast naplate prihoda – u brojkama, u odnosu na 2013, taj rast iznosi čak 362%.

– U stalnom smo kontaktu sa kompanijama na našem području, osluškujemo šta im je potrebno i na osnovu toga unapređujemo servise koje im carinska služba pruža. Tako smo prošle godine formirali novi carinski referat zbog toga što je to bila realna potreba fabrike Philip Morris, koja posluje u našem gradu – rekao je Milenković.

Fabrika Philip Morris jedan je od naših najvećih izvoznika, zahvaljujući čijem poslovanju se u državni budžet godišnje slije suma od oko 45 milijardi dinara, podsećaju iz Uprave carina.