Transport rude za Železaru Smederevo ponovo preko „Luke Rijeka“

U „Luci Rijeka“ iskrcava se brod Blue Lhotse u klasi capesize, ukupne dužine 292 metara, koji je dopremio 167.200 tona železne rude na terminal za rasute terete u Bakru. Preko „Luke Rijeka“, najveći deo tereta se otprema u Mađarsku, a prema odluci mađarskog partnera određene količine sa ovog broda biće otpremljene i u Srbiju za potrebe železare u Smederevu, prenosi seebiz.eu.

Radi se o poslovnom partneru iz Mađarske koji nakon punih godinu dana ponovo kreće sa prekomorskim uvozom sirovina za svoju železaru u Mađarskoj, a koji za dopremu železne rude iz prekomorskih destinacija tradicionalno koristi „Luku Rijeka“ i riječki saobraćajni pravac.

Treba naglasiti da otpreme rasutog tereta za železaru u Smederevu preko „Luke Rijeka“ nije bilo od predratnih vremena. Ovo je dobra prilika za „Luku Rijeka“ i riječki saobraćajni pravac da se i na tržištu Srbije potvrde kao konkurentna luka i pravac za prekomorsku dopremu rasutih tereta, navodi seebiz.eu.