Potpisan Protokol između carinske službe Srbije i Rumunije

Uprava carina Srbije je tokom posete Rumuniji 27. novembra 2014 godine potpisala Protokol o saradnji sa carinskom službom te zemlje koji se odnosi na intenziviranje saradnje na planu prevencije i suzbijanja carinskih prekršaja, navela je Carina na svom sajtu.

Protokolom je predviđeno produbljivanje saradnje u oblasti kontrole prometa akciznih proizvoda, faslifikovane robe i energenata, povraćaja PDV, a razmatrane su i mogućnosti za saradnju mobilnih timova dveju carina, kao i saradnju jedinica koje koriste službene pse.

Delegaciju Uprave carina Srbije činili su rukovodioci carinske službe: pomoćnik direktora – koordinator Duško Marinković, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa Ognjen Pantelić, načelnik Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Marko Ćirković i upravnik carinarnice Vršac Milan Mićin, predvođeni direktorom Uprave carina Milošem Tomićem.