SGS TransitNet: Vaše rešenje za Brexit

Od januara 2021. Velika Britanija je u carinskom smislu postala tzv. „treća zemlja“. To praktično znači da su za bilo koju robu iz Ujedinjenog Kraljevstva u EU i obrnuto potrebne tranzitne deklaracije.

Tranzit je carinski postupak kojim se uvozno carinjenje robe premešta sa ulazne tačke EU na unutrašnju lokaciju bliže odredištu robe.

Da bi podnele tranzitnu deklaraciju, kompanijama je potrebna obimna carinska garancija zajedno sa carinski-prilagođenim softverom. To može biti teško i skupo za nabavku i održavanje. U Velikoj Britaniji SGS TransitNet nudi jedinstveni paket koji odobrenim kompanijama pruža jeftiniju, efikasniju, multinacionalnu uslugu e-carinskog tranzita – bez potrebe da imate sopstvenu garanciju ili softver. Cilj je pojednostavljenje što je više moguće.

Jednostavan tranzit iz UK sa SGS tranzitnim dokumentom

TransitNet: TransitNet je univerzalna, multimodalna usluga garancije tranzita e-carine gde SGS deluje u svojstvu nosioca postupka (HoP) prema carini u ime svojih klijenata (prevoznici, brokeri, špediteri itd.), omogućavajući korisnicima da kreiraju tranzitne deklaracije i podnose ih zajedno sa finansijskom garancijom u korist carine za bilo koji carinski sistem gde je SGS nosilac postupka.

Carinarnica: Carinarnicu, strateški smeštenu u Ashfordu, pored međunarodnog stajališta za kamione i granične kontrolne tačke HMRC-a, osnovao je tim stručnjaka iz carinske oblasti, prvenstveno kako bi olakšao izvozne i uvozne tranzite preko Kanalskog tunela i Dovera, kada Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) napusti carinsku uniju Evropske unije.

TransitNet u saradnji sa carinarnicom nudi jedinstvenu uslugu kompanijama kojima olakšava trgovinu preko Kanalskog tunela i Dovera. SGS je ovlašćeni pošiljalac sa HMRC, što znači da sa ovlašćene carinarnice na lokaciji u Ashfordu, odobreni klijenti TransitNet-a mogu započeti tranzitne deklaracije po pojednostavljenom postupku 24/7 bez potrebe za pokazivanjem robe u polaznoj carinarnici. Sva carinska kontrola odvijaće se na licu mesta u Ashfordu. TransitNet takođe generiše potrebne ENS deklaracije u Francuskoj i Irskoj. Carinarnica je smeštena na pristupačnoj lokaciji odmah pored M20, koji je idealan za opsluživanje kamiona koji putuju do Dovera ili Kanalskog Tunela. Moguće je platiti nadoknadu putem sajta.

Pogledajte www.thecustomhouse.co.uk za više detalja.

TransitNet klijenti mogu koristiti sledeće lokalne usluge carinarnice:

 • Obaveštenje relevantne SGS članice o dolasku kamiona;
 • Zatvaranje izvoznih deklaracija Velike Britanije;
 • TADs ukoliko je potrebno skeniranje i prosleđivanje dokumenata;
 • Registrovanje MRN-ova u francuskom sistemu pametnih granica;
 • Štampanje.

* Cena usluge je 15 funti i ne uključuje tranzitni dokument i naknadu za garanciju već lokalnu podršku i asistenciju.

Pristup i uputstva

Carinarnica
Unit 21, Arrowhead Road Waterbrook Park, Ashford, Kent, TN24 0FL
Phone: +44 (0) 7960 531221
+44 (0) 7761 485825
enquiries@thecustomhouse.co.uk

1. Smer Dover: Napustite M20 na spoju 10A prateći znakove za međunarodno stajalište za kamione. Skrenite desno preko M20 i pridružite se A2070.

2. Na prvom kružnom toku na A2070, idite namenskom levom trakom, izađite na prvi izlaz i nastavite pravo.

3. Na sledećem kružnom toku na A2070, McDonald’s je sa desne strane, skrenite na prvom levom izlazu ka međunarodnoj stanici za kamione. Ovaj put je jednosmeran.

4. Na prvom kružnom toku skrenite levo prema novom međunarodnom stajalištu za kamione koji je trenutno privremeno granična kontrola.

5. Prođite Jaguar & Land Rover zastupništvo na desnoj strani i stižete na kružni tok na ulazu u graničnu kontrolu. Objekat carinarnice je zgrada na suprotnom levom uglu kružnog toka, na suprotnoj strani puta od privremene granične kontrole.

Važna napomena za klijente TransitNet-a:

 • Kamion mora biti na lokaciji kada se deklaracija podnosi carini.
 • Samo kada je kamion na lokaciji i kada se vozač javi osoblju carinarnice, deklaracija će biti podneta.
 • Kamion mora sačekati da se deklaracija u potpunosti obradi (IE29) pre nego što napusti lokaciju.
 • Osoblje carinarnice će obavestiti vozača ukoliko je potrebna kontrola.
 • HMRC će prisustvovati lokaciji da izvrši kontrolu.
 • Tek nakon kontrole, kada su rezultati pozitivni, vozač može napustiti lokaciju.
 • Ako je parking na lokaciji pun, kamioni se mogu parkirati na međunarodnom stajalištu za kamione, koje je u blizini lokacije.