UVOZ-IZVOZ: Kako smo trgovali u 2020. godini

Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije tokom prošle godine iznosila je 40,009 milijardi evra, što je pad od 3,4% u odnosu na 2019, saopštio je Republički zavod za statistiku.

U periodu januar-decembar 2020. izvoz robe bio je vredan 17,051 milijardu evra, što je pad od 2,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 22,957 milijardi evra, što predstavlja pad od 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izražen u evrima, deficit iznosi nešto više od 5,905 milijardi, što je smanjenje od 6,8% u poređenju sa 2019. godinom. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 74,3% i veća je od pokrivenosti tokom 2019, kada je iznosila 73,4%.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (35,7%); sledi Beogradski region (24,8%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (22,2%), Region Južne i Istočne Srbije (17,2%), a oko 0,1% izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (48,2%); slede Region Vojvodine (27,7%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (13,4%), Region Južne i Istočne Srbije (10,0%), a oko 0,6% uvoza nije razvrstano po teritorijama (uz napomenub da RZS ne raspolaže podacima za Region Kosovo i Metohija).

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa najvećim delom se obuhvata u Regionu Vojvodine i Beogradskom regionu, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 58,1%, slede roba za široku potrošnju 30,4% i oprema 11,5%.

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju – 51,6%, slede roba za široku potrošnju – 21,8% i oprema – 15,0%. Neklasifikovana roba po nameni iznosi 11,6%.

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 61,4% ukupne razmene.

Glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su:

Izvoz (izraženo u milionima evra) 
Nemačka – 2.196,6
Italija 1.427,9
Bosna i Hercegovina 1.209,8
Rumunija 1.109,2
Mađarska 805,0

Uvoz (izraženo u milionima evra) 
Nemačka 3.121,7
Kina 2.875,1
Italija 1.926,8
Ruska Federacija 1.388,1
Mađarska 1.138,8

Rast izvoza u decembru 

U decembru 2020. godine je izvezeno je robe u vrednosti od 1,571 mlrd evra, što je povećanje od 16,6% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 2,131 mlrd evra, što je smanjenje u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u evrima, desezonirani indeks decembar 2020 / novembar 2020. godine pokazuje rast izvoza za 2,3% i pad uvoza za 11,2%.

Više detalja dostupno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.