STRUČNI SKUP: Konvencija o PEM preferencijalnim pravilima o poreklu

logistika_carina_kontejner_241113Stručni skup Konvencija o PEM preferencijalnim pravilima o poreklu biće održan 22. maja 2015. godine, 11:00 sati, Privrednoj komori Srbije (PKS), Resavska 15 u Beogradu, sala 2 Skup je namenjen izvoznicima i proizvođačima robe za izvoz koji posluju ili planiraju da posluju sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, kao i špediterima i drugim carinskim zastupnicima.

Na skupu će biti predstavljena PEM konvencija, koja definiše identična pravila o poreklu u svrhu kumulacije porekla za robu koja je predmet sporazuma o slobodnoj trgovini između strana ugovornica. Kao strane ugovornice predviđene su Evropska zajednica, EFTA države, Farska ostrva, mediteranske zemlje potpisnice Barselonske deklaracije i SAP zemlje (zemlje Zapadnog Balkana).

Kontakt za učesnike: Gordana Avalić | T: 011 33 04 517 | E: gordana.adamovic@pks.rs