Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 1. septembra

Uprava carina je saopštila da je 1.septembra  2013 godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije.

To praktično znači da SSP zamenjuje Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane,ali sve obaveze iz Prelaznog sporazuma nastavljaju da se primenjuju, osim Sporazuma o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Srbije i Evropske zajednice od 31. marta 2005. godine koji sa danom stupanja na snagu SSP
prestaje da važi.