Stupio na snagu nacionalni sistem za praćenje robe u Rumuniji

Zakon o implementaciji sistema sledljivosti drumskog transporta robe na teritoriji Rumunije, o kome se već dugo govori, prošlog meseca stupio je na snagu. Kako piše portal rumunsko izdanje portala trans.info,  Zakon br. 296/2023 kojim se uvodi nacionalni sistem RO e-Sigiliu (RO e-pečat) objavljen je u Službenom listu, a radi se o nacionalnom sistemu za praćenje robe u realnom vremenu.

Sistem RO e-Sigiliu se zasniva na korišćenju elektronskih uređaja i aplikacija, putem kojih se prati putanja robe od mesta utovara do mesta istovara. Prema Zakonu, sistem omogućava nadležnima da identifikuju potencijalne tačke preusmeravanja transporta robe na putu, bez obzira na to da li se radi o tranzitnim ili krajnjim destinacijama na teritoriji države.

Sistemom upravlja Ministarstvo finansija preko Nacionalne agencije za administraciju poreza, Carinske uprave Rumunije i Nacionalnog centra za finansijske informacije. Predviđene kazne za nepoštovanje mogu iznositi i do 50.000 leja (10.000 evra). Odgovornost za osiguranje integriteta elektronskih pečata je na vozaču.

Vlada je imala rok od 60 dana od datuma objavljivanja zakona u Službenom listu da implementira informacioni sistem, što je isteklo krajem prošle godine.

Sistem RO e-Sigiliu će funkcionisati paralelno sa sistemom RO e-Transport, koji je bio aktivan još prošle godine, a “posao” mu je bio da prati proizvode sa visokim fiskalnim rizikom koji se transportuju na teritoriji zemlje. Na taj način, svaka transportna operacija koja sadrži robu koja spada u jednu od kategorija rizika utvrđenih od strane ANAF-a  (Agencija za nacionalne finansije u Rumuniji) mora biti prethodno registrovana u sistemu RO e-Transport, pri čemu će dobiti jedinstveni automatski generisan UIT kod. Ovaj kod ima svrhu olakšavanja administrativnih procesa i poboljšanje kontrole nad transportom robe, kako bi se smanjili rizici od poreskih prevara ili nezakonitih aktivnosti, piše trans.info.