Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS) startuje početkom 2014.

U Upravi carina je 19.11.2013 održan drugi sastanak “Poslovne kontakt grupe“ na kome je privrednicima predstavljena dokumentacija neophodna za pristupanje NCTS sistemu, čije je funkcionisanje uslov za pristupanje EU.

  – Proces modernizacije carinske službe motivisan je željom za efikasnijim ispunjavanjem njene osnovne funkcije, a to je da olakša carinske procedure i omogući da se one odvijaju na najracionalniji mogući način“, rekao je zamenik direktora Uprave carina, Duško Marinković, pozdravivši prethodno prisutne privrednike koji su se okupili u velikom broju. On je dodao da su u Upravi carina preduzete pripremne mere za za pristupanje i korišćenje Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS), te da je prva faza tog projekta uspešno okončana.

Pomoćnik direktora Sektora za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju, Veselin Milošević je istakao da uvođenje ovih noviteta nije puko praćenje trendova, već da se radi o istinskoj potrebi kako privredene zajednice, tako i same carinske administracije.

– U Upravi carina je doneta strateška odluka da se pristupi procesu kompjuterizacije carinskih proicedura, što je dug i mukotrpan proces, ali bi rezulat trebalo da bude ispunjenje nekoliko suštinskih ciljeva: postupci će biti pojednostavljeni, time će se smanjiti troškovi, kao i vreme zadržavanja, kontrole će biti koordinisane, a sve zajedno će osigurati efikasniju naplatu dažbina“.

Inicijativa Uprave carina za uspostavljanje tzv. e-carine je dobila podršku, jer se taj projekat smatra dragocenim i finansira se od sredstava obezbeđenih iz predpristupnih fondova EU.

Obraćajući se prisutnima pomoćnik direktora, Veselin Milošević je podvukao da je za uspeh ovog poduhvata neophodna saradnja poslovne zajednice koja treba da menja svoju poslovnu politiku kako bi spremno dočekala implementaciju.

Privrednici su već upoznati sa činjenicom da predstojeće promene zahtevaju da kompanije blagovremeno rade na podizanju kapaciteta u oblasti ljudskih resursa i informacionih tehnologija. Novina koja im je predstavljena na drugom sastanku Poslovne kontakt grupe je dokumentacija koja je neophodna za pristup NCTS-u i sistemu za upravljanje carinskim garancijama.

– Plan Uprave carina je da krajem novembra testiramo funkcionalnu aplikaciju, a da sa primenom počnemo sledeće godine ukoliko se dobro pokaže –  rekla je Olga Protić, rukovodilac Grupe za transport robe UC i projektni menadžer na uvođenju NCTS-a.

Pogledajte koja je dokumentacija potrebna za pristupanje NCTS sistemu OVDE.