„Birajte Kelebiju, umesto Horgoša“ – Radovi u jeku, a kolone sve duže

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš, jednog od najopterećenijih i najfrekventnijih prelaza u zemlji, u punom je jeku. Iz Uprave

Read more

Proširenje graničnog prelaza Kelebija – šta možemo da očekujemo i kada?

Povećanje kapaciteta za teretni saobraćaj jedan je od preduslova za smanjenje gužvi na graničnim prelazima ka zemljama Evropske unije. Uz

Read more

ANALIZA: Rezultati najfrekventnijih graničnih prelaza u Srbiji

Ukupan broj zabeleženih tranzitnih deklaracija* na ulazu u Republiku Srbiju, zabeleženih na 8 najfrekventnijih graničnih prelaza, u 2021. godini porastao

Read more