„Barska plovidba“ uplatila prvu ratu kredita za brodove

Kompanija „Barska plovidba“ uplatila je kineskoj Exim banci prvu ratu od 2,01 mil USD, koji podrazumeva glavnicu i kamatu, po osnovu kredita uzetog za kupovinu brodova Bar i Budva.

Na taj način su izmirene sve obaveze koje je kompanija imala prema kineskim kreditorima u ovoj godini, jer je, osim te rate, u januaru bila isplaćena kamata u visini od oko 474.000 USD.  Sledeća rata dospeva 21. januara 2019. godine.

Kroz taj kreditni aranžman „Barska plovidba“ je nabavila dva teretna broda tipa bulk carrier, za rasute terete. Od završetka izgradnje u septembru, odnosno oktobru 2014. godine, brodovi se nalaze u takozvanom time charteru, sa kompanijom „Sea Pioneer“ iz Londona.

„Barska plovidba“ u ovom momentu najveći deo prihoda ostvaruje od poslovanja ta dva teretna broda, a manji deo se prihoduje od ugovora sa kompanijom Jadrolinija iz Rijeke po osnovu održavanja linije Bar-Bari, brodom Dubrovnik, kao i od izdavanja poslovnih prostora u vlasništvu kompanije.