Bine Štancar, generalni direktor klastera CMA CGM za Adrijatik region – Povezujemo Srbiju sa svim destinacijama u svetu

Jedan od najvećih brodara na svetu, francuski CMA CGM nedavno je obeležio deset godina rada u Srbiji. U svom obraćanju prilikom proslave, Bine Štancar, generalni direktor klastera CMA CGM za Adrijatik region, je naglasio da je kompanija mnogo duže na tržištu Srbije i da je sve vreme pružala efikasnu podršku uvoznim i izvoznim kompanijama.

Ovaj mali jubilej bio je povod za razgovor sa Štancarom, koji je za PlutonLogistics govorio o rezultatima u Srbiji, potencijalu jadranske regije, kao i o planovima za naredni period.

Inače, u sastavu klastera CMA CGM za Adrijatik region su Srbija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska.

PL: Proslavljate deset godina rada u Srbiji. Da li ste zadovoljni rezultatima?

– Zadovoljni smo postignutim rezultatima, ali bih želeo da naglasim kako je CMA CGM prisutan na srpskom tržištu više od 10 godina, kroz različite organizacione oblike rada brodarskih agencija. Nezavisnu CMA CGM brodarsku agenciju u Beogradu osnovali smo 2007. godine. Kompanija je sve ovo vreme pružala efikasnu podršku i brodarske usluge srpskim uvoznim i izvoznim kompanijama preko različitih luka u regionu, po izboru klijenata.
Nakon razvoja srpskog tržišta i povećanja prekomorskog transporta robe kontejnerima, organizovali smo našu kancelariju u Beogradu. Namera je bila da poboljšamo zadovoljstvo klijenata, kao  i servis CMA CGM Grupe koji kombinuje pomorski i kopneni transport.

PL: Koje usluge nudite na srpskom tržištu?

– CMA CGM Grupa je glavni igrač u globalnoj ekonomiji i vodeći svetski brodar. Pružamo prekomorski transport robe u kontejnerima srpskim uvoznim i izvoznim kompanijama od/do svih svetskih tržišta preko različitih luka u regionu, po izboru klijenata.

Pored usluga pomorskog transporta, mi nudimo i kompletan servis od vrata do vrata, koji uključuje pomorski i kopneni transport kontejnera unutar naše organizacije, pod jedinstvenim, multimodalnim brodskim tovarnim listom, što znači da jedan prevoznik nudi sve transporte iz izvoznog skladišta do uvoznog skladišta i koji je pokriven samo jednim transportnim dokumentom – multimodalnim brodskim tovarnim listom.

Najvažnija pomorska usluga na tržištu Srbije je naša direktna/nedeljna kontejnerska linija PHOENICIAN EXPRESS, osnovana 2003. godine, koja povezuje Jadran i Daleki istok, direktno putem luka u Jadranu: Koper, Rijeka, Trst i Venecija, brodovima kapaciteta 6.500 TEU.

Srpske uvozno/izvozne kompanije koriste „Luku Rijeka“ kao kapiju ovog servisa bilo u sopstvenim unutrašnjim transportnim aranžmanima ili korišćenjem CMA CGM intermodalnih rešenja.

Kako bismo mogli realizovati ovakvu vrstu usluge, sarađujemo sa velikim brojem drumskih prevoznika i železničkih operatera, a imamo i ugovore sa terminalima u Beogradu i Sremskoj Mitrovici.

PL: Koja roba iz Srbije se najviše transportuje? Koje linije su najinteresantnije?

– Poznato je da dominantan deo tereta stiže u Srbiju iz inostranstva, iz Dalekog istoka. U izvozu su prisutna mnoga prekomorska tržišta, kao što su: Daleki istok, Mediteran, Bliski istok, Indija, Severna Amerika itd. Većina uvezene robe u Srbiju je: maloprodajna roba (odeća, obuća), plastične materije, bela tehnika, razna roba… Među robom koja se najviše  izvozi su: drvna građa, nove gume, cigarete, hrana i poljoprivredni proizvodi, razna roba…

PL: Možete li uporediti tržišta koja vodite – Srbiju, Mađarsku, Sloveniju i Hrvatsku?

– Postoji mnogo sličnosti, ali i nekih posebnih karakteristika. Srbija pripada grupi zemalja koje nemaju izlaz na more i stoga može koristiti više luka kao prolaz do/od tržišta u inostranstvu. U našem slučaju veću količinu robe u/iz Srbije transportujemo preko „Luke Rijeka“ i „Luke Bar“. Srbiju zbog svog povoljnog geografskog položaja između Istoka i Zapada, dinamične ekonomije i poslovnog okruženja koje privlači strane direktne investicije možemo uporediti sa zemljama centralne Evrope kao što su Mađarska i Slovačka. Te zemlje su uspele da privuku mnogo multinacionalnih priznatih kompanije koje su danas “šampioni” zemalja i sile ekonomskog razvitka i međunarodne trgovine.
Posebno smo zadovoljni činjenicom da na srpskom tržištu postoji nekoliko većih multinacionalnih kompanija, sa kojima je moguće ugovoriti redovan transport robe od/do svetskih tržišta.

PL: Koje luke koristite u regionu?

– CMA CGM pruža pomorske usluge sa svih luka Istočnog Jadrana (Koper, Rijeka, Split, Ploče, Bar i Drač), grčkih luka Solun i Pirej i luka Crnog mora. Naša osnovna prednost je što se možemo prilagoditi potrebama uvoznika i izvoznika, ne potencirajući bilo koju rutu ili luku. Tako svake nedelje imamo mogućnost utovara/istovara tereta u svim lukama koristeći naše pomorske redovne nedeljne usluge. Nekim lukama, kao što su Koper i Rijeka, pružamo uslugu sa direktnom/nedeljnom kontejner linijom PHOENICIAN EXPRESS, osnovanom 2003. godine, koja povezuje Jadran i Daleki istok. Izvoznim lukama, kao Bar , pružamo usluge sa obalnim kontejnerskim brodovima (feeder service) koji prvo transportuju teret do CMA CGM Malta središta, a zatim prelaze na drugu linijsku uslugu kako bi stigli do krajnje svetske destinacije.

PL: Da li je CMA CGM preuzeo luku u Solunu? Koje su prednosti luke u Solunu u poređenju sa lukom Pirej, koja je promovisana u Srbiji?

– Kao što sam istakao, mi kao brodarska kompanija pružamo usluge iz svih luka i ne preferiramo nijednu pomorsku rutu. O tome odlučuju uvoznici i izvoznici, oni biraju brodarsku liniju/uslugu kako bi poverili svoju robu za transport preko luke za koju smatraju da im nudi najbolje ukupne troškove (efikasne teretne troškove), ukupno vreme tranzita do/od krajnje destinacije i najkvalitetniju uslugu.

PL: Koji su vaši planovi za naredni period – novi projekti, redovne linije, usluge…

– Nastavićemo održavanje nedeljnih morskih kontejnerskih linija iz svih luka i jačanje naše kancelarije u Beogradu kako bismo zadovoljili potrebe srpskih uvoznika i izvoznika, ojačali mrežu unutrašnjih terminala, strateški sarađivali sa drumskim i železničkim operaterima. Sve u cilju poboljšanja kvaliteta „od vrata do vrata“ transportne usluge i saradnje  sa svim institucijama radi lakšeg i bržeg tranzita sve vrste robe koja se transportuje u kontejnerima.

CMA CGM Grupa i CMA CGM srpska brodarska agencija sa ponosom podržavaju domaću privredu koja povezuje srpsko tržište sa prekomorskim tržištima i nastavićemo sa naporima da podržimo ekonomski napredak vaše zemlje  i u daljoj budućnosti.