COSCO pokrenuo redovan železnički servis Luka Pirej-Dobanovci

Pristizanjem teretnog voza iz Luke Pirej u Grčkoj na intermodalni železnički terminal kompanije „Nelt“ u Dobanovcima, zvanično je počela saradnja između kineske pomorske logističke kompanije COSCO (China Ocean Shipping Group) i „Nelt“-a. COSCO, jedan od globalnih lidera u oblasti logistike, prepoznao je „Nelt“-ov intermodalni terminal u Beogradu, kao logističko čvorište Balkana zahvaljujući odličnoj lokaciji, tehničkim i tehnološkim prednostima, navedeno je u saopštenju kompanije „Nelt“.

– Uočili smo potrebu trzišta Srbije i neposrednog okruženja u regionu za dodatnim rešenjima transporta robe sa Dalekog istoka. Korisnicima je potreban redovan i pouzdan servis. Očekujemo transport više od 7.000 kontejnera na godišnjem nivou. Skraćenje tranzitnog vremena u odnosu na severne luke Jadrana predstavlja benefit korisnicima ali i oslanjanje na intermodalni terminal „Nelt“-a sa kojim povezujemo luku Pirej, jer pruža široku logističku podršku potrebnu za uspostavljanje ovog toka –  naglasio je Erich Cossutta ispred kompanije „Dragon Maritime“, agenta kompanije COSCO za područje Srbije i zapadnog Balkana.

Uočili smo potrebu trzišta Srbije i neposrednog okruženja u regionu za dodatnim rešenjima transporta robe sa Dalekog istoka. Korisnicima je potreban redovan i pouzdan servis. Očekujemo transport više od 7.000 kontejnera na godišnjem nivou.

Ivan Milićević, menadžer operacija i razvoja NELT LSP, je izjavio da,  s obzirom na činjenicu da je Pirej prvo čvorište na ruti transporta robe sa Dalekog istoka ka Evropi, ovom saradnjom očekuju da će, u značajnoj meri, doći do smanjenja vremena tranzita.

„Nelt“-ov terminal je prugom povezan sa svim evropskim lukama i kopnenim terminalima.

Kompanija COSCO je do kraja februara 2017. posedovala ukupno 311 kontejnerskih brodova, ukupne nosivosti 1.64 miliona TEU, što je porast od 97.6% od prethodne godine, čime zauzima četvrto mesto u svetu po obimu flote kontejnerskih brodova. Osim toga, kompanija ima porudžbine za 33 kontejnerska broda, ukupne nosivosti 542,776 TEU.

Danas, COSCO SHIPPING linije opslužuju 332 međunarodne i domaće pomorske rute, uključujući 209 međunarodnih servisa (kao i servis međunarodnog razvoza), 37 domaćih servisa, 86 prevoznih servisa na rekama Jangce i Bisernoj reci, čime je pokriveno 254 luka u 79 država i regiona u celom svetu.

Kupovinom većinskog udela u Luci Pirej u Grčkoj, COSCO je napravio jednu od najbrže rastućih luka na svetu i obezbedio kontrolu nad jednom od ključnih ulaznih tački u Evropi preko koje namerava da stimuliše robne tokove u uvozu i izvozu.