COSCO ulazi u vlasništvo kontejnerskog terminala u Hamburgu

Kompanija COSCO postaje manjinski akcionar kontejnerskog terminala Tollerort u Hamburgu. Ova transakcija će ojačati Hamburg kao centralnoevropsko čvorište za robni promet sa Kinom, piše austrijski portal verkehr.co.at.

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) i COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) uspešno su okončali pregovore o strateškom učešću CSPL u vlasništvu HHLA Container Terminal Tollerort (CTT). COSCO Shipping Ports Limited imaće udeo od 35%.

HHLA ovo učešće vidi kao jačanje odnosa sa kineskim partnerom, kao i garanciju plana održivog razvoja kontejnerskog terminala Tollerort.

Pomorski transport trenutno je izložen veoma snažnim promenama. Zbog toga su dugoročni, pouzdani odnosi sa kupcima, poput onih koje HHLA neguje u robnom prometu sa Kinom već 40 godina, posebno važni, navodi Angela Titzrath, direktorka HHLA.

– Prvi kineski teretni brod poslat je u Tollerort još 1982. godine. Od tada se ovaj terminal razvio u značajno čvoriše za COSCO Shipping Lines. U tom kontekstu, HHLA i COSCO podjednako teže cilju uspešnog osiguranja budućnosti ovog kontejnerskog terminala i još intenzivnijeg razvijanja kineskih logističkih tokova u Hamburgu.

Zhang Daiu, generalni direktor CSPL, ističe da je „kontejnerski terminal Tollerort u Hamburgu važan stub logistike u Evropi i da ima vrlo dobre razvojne izglede u budućnosti“.

Container Terminal Tollerort je jedan od tri kontejnerska terminala HHLA u Luci Hamburg. Objekat ima četiri veza i 14 kontejnerskih kranova. Između ostalog, ovde se pretovaraju najveći kontejnerski brodovi kompanije COSCO kapaciteta 20.000 TEU i više. Tollerort ima sopstveni železnički terminal, sa pet koloseka, odakle postoje odlične veze sa zaleđem kako bi se roba brzo kretala do evropskih tržišta, piše verkehr.co.at.