Crna Gora prodaje udele u kompanijama Luka Bar i Montecargo

Savet za privatizaciju Crne Gore objavio je međunarodne tendere za privatizaciju 30% akcija Luke Bar i 51% akcija Montecarga, prenose crnogorski mediji. Na prodaju je ponuđeno 17 miliona državnih akcija u Luci Bar nominalne vrednosti 1,2 EUR po akciji, a rok za dostavljanje ponuda je 1. decembar.

Ponuđač uplaćuje depozit i dostavlja garanciju od 200.000 EUR. Investitorima je ponuđeno i 1,2 miliona državnih akcija Montecarga, nominalne vrednosti po 5,2 EUR. Rok za dostavljanje ponuda je 8. decembar, a depozit takođe 200.000 EUR.

Predsednik Tenderske komisije Branko Vujović kazao je da se za ove dve kompanije interesuju investitori iz nekoliko zemalja.

– Ima interesovanja iz Poljske, Kine i Turske, ali zasada ne bismo pominjali imena. U pitanju su kompanije sa srodnom delatnošću, što znači da se radi o strateškim partnerima – naveo je on.