Evropska komisija odobrila podsticajne mere za brodski transport

Evropska komisija odobrila je podsticajne mere kojima pet zemalja-članica namerava podržati evropski sektor brodskog prevoza kako kompanije pod pritiskom kineske konkurencije ne bi selile poslovanje izvan Unije.

Bruxelles pokušava da pomogne prevoznicima u EU da uspešnije konkurišu azijskim i američkim divovima, vodeći ujedno računa o poštovanju strogih evropskih propisa o ravnopravnoj tržišnoj konkurenciji.

Odobreni su programi kojima Estonija, Kipar, Poljska, Danska i Švedska pokušavaju da podrže  brodare da registruju brodove u Evropi i ojačaju svoju poziciju na svetskom tržištu, „ne ugrožavajući pri tome ravnopravnu tržišnu utakmicu“.

Odluka Bruxellesa odnosi se na propise o oporezivanju brodara na osnovu obima prevezenog tereta i na mere smanjenja troškova rada zaposlenih na brodovima koji plove pod zastavama članica EU-a.

Svi su programi u skladu sa evropskim propisima o državnoj pomoći, objavila je Komisija.

EU je 2004. godine usvojila propise koji državama članicama omogućavaju poboljšanje uslova poslovanja evropskih brodara.