„Globals Ports“ započeo investiranje u barskoj kompaniji „Kontejnerski terminal i generalni tereti“

„Global Ports“, koji od početka godine upravlja „Kontejnerskim terminalom i generalnim teretima“ (KTGT), već je počeo da investira u barsko preduzeće koje želi da pretvori u profitabilno, saopštio je izvršni direktor turske kompanije Sajgin Narin.

On je kazao da su u „Global Ports“-u zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

– Poručena je IT oprema. Kompanija nema IT sistem nego se oslanja na IT sistem „Luke Bar“, koji nije savremen za posao koji KTGT treba da obavlja. Investiramo u servere, optičke kablove, kamere i slično. Samo ovaj početni deo investicija u IT opremu iznosi oko 600.000 EUR. Već vidimo neke rezultate, međutim prvu godinu smatramo periodom tranzicije. Računamo da će naredna biti prava godina početka – rekao je Narin u intervjuu agenciji „Mina-biznis“.

Prema njegovim rečima, priprema se i fizibiliti studija obalnog zida, na kojem će biti postavljeni kranovi da bi se proverila nosivost zida.

– Takođe, imamo dosta aktivnosti u oblasti sigurnosti i bezbednosti, koja se ne odnosi samo na zaposlene, već i na imovinu kompanije i naših klijenata. Pre dve sedmice bili smo na regionalnoj konferenciji posvećenoj logistici u Beogradu i tom prilikom smo uspostavili saradnju sa Institutom za zdravlje i bezbednost koji nam pruža konsultantske usluge da primenimo prave standarde u Baru – saopštio je Narin.

On tvrdi da je „Global Port“-s, koji upravlja „Kontejnerskim terminalom“ nekoliko meseci, povećao plate radnicima skoro 12%, ali da u kompaniji još postoji višak zaposlenih.

– Dva su moguća rešenja problema viška zaposlenih. Prvi je povećanje obima posla u vrlo kratkom roku, a, ukoliko se to ne postigne, da u nekom periodu ponovo realizujemo socijalni program – naveo je Narin.