Nove lučke takse u Srbiji od 1. jula

Posle informacije da će nove lučke takse u Srbiji  doprineti tome da strani brodari počnu da nas zaobilaze i pristaju u lukama u drugim zemljama gde nema takvih nameta, istraživali smo detalje o tome koji nameti postoje i od kada bi trebalo da se primenjuju.

Vlada Srbije odobrila je početkom godine novoformiranoj Agenciji za upravljanje lukama nekoliko taksi. Međutim, neke takse privremeno su stornirane, a neke smanjene.

Kako saznajemo u pomenutoj agenciji, Upravni odbor je 10. aprila 2014. godine usvojio izmene i dopune Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi.

Početak primene odluke je predviđen za 1.  jul 2014. godine.

Odgovarajući na primedbe privrede o visini taksi, Agencija navodi da su zamenama i dopunama predmetne odluke utvrđeni iznosi taksi najniži u podunavskim zemljama.

Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi, možete pročitati OVDE.

Opšte uslove primene Odluke možete pročitati OVDE