I drugi brod sa opasnim otpadom isplovio iz Srbije

Nakon što su pre nešto manje od godinu dana kompanija „Miteco“ i „Agent Plus“ prvi put brodskim putem izvezli opasni otpad iz Srbije, i drugi brod sa otpadom isplovio je iz Srbije za Holandiju.

„Miteco“ Kneževac je izvršio pakovanje, transport i privremeno skladištenje 1.500 tona opasnog otpada u svojoj transfer stanici, od nadležnih institucija pribavljene su sve potrebne dozvole i saglasnosti za izvoz na konačno odlaganje i termičku obradu, a otpad je zatim otpremio „Agent Plus“, u postrojenje za tretman u Moerdijku, u Holandiji.

Za potrebe ovakvih projekata angažovani su obučeni ljudi sa kompletnom zaštitnom opremom za rad sa PCB otpadom.

– Na ovaj način kompanija „Miteco“ nastavlja da ispunjava visoke standarde u očuvanju životne sredine. Prevoz rečnim putem je ne samo ekološki prihvatljiviji, zbog manje emisije izduvnih gasova i prevoza veće količine odjednom, nego i jeftiniji, sa veoma malom razlikom u vremenu transporta – izjavio je Milorad Božić, VD direktora kompanije „Miteco“ Kneževac.

Otpad koji je izvezen iz Srbije je PCB otpad, trajni organski zagađivač, po svojoj klasifikaciji spada u stabilne, toksične i kancerogene organske materije trajnog dejstva, koji mogu značajno uticati na zdravlje ljudi. Kompanija „Miteco“ se bavi zbrinjavanjem opasnog i industrijskog otpada i remedijacijom kontaminiranih lokacija, dok je „Agent Plus“, jedna od vodećih regionalnih kompanija u oblasti organizacije prevoza i logistike.