Konstituisana grupacija za transport opasne robe Privredne komore Vojvodine

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV) u utorak, 24. oktobra 2017. godine održana je prva konstitutivna sednica Grupacije za transport opasne robe u okviru Udruženja usluga PKV, koja broji 13 članova.  Radom Grupacije predsedavala je Slavica Hajder, sekretar Udruženja usluga PKV. Za predsednika Grupacije, izabrana je Jelena Hodak PR Savhem Novi Sad, a za zamenika predsednika Mileta Petrov iz HIP-Petrohemija AD Pančevo.

Usvojen je Poslovnik o radu Grupacije i predloženi su osnovni pravci programa aktivnosti za narednu godinu. Na sastanku učesnici su se upoznali i sa planovima u narednom periodu Odseka za transport opasne robe pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), koji su u vezi sa regulativom i funkcionisanjem sistema transporta opasne robe.

Za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz regulisana Evropskim sporazumima o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju (ADR), rečnom (ADN) i međunarodnim Pravilnikom o prevozu robe na železnici (RID). Zakonska regulativa za prevoz opasne robe menja se na svake dve godine kako bi se prilagodili novim zahtevima u transportu opasnih materija.

– Jedan od važnih ciljeva Grupacije je komunikacija i kontinuirana saradnja sa MGSI-odsekom za transport opasne robe i sektorom za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe i učestvovanje Grupacije u predlaganju zakonske regulative u ovoj oblasti, u cilju donošenja kvalitetnih zakonskih rešenja. Takođe, uzajamno razmenjivanje iskustava i informacija između članova Grupacije i pronalaženje načina za rešavanje problema sa kojima se učesnici u transportu opasne robe suočavaju u svakodnevnom poslovanju – istakla je Slavica Hajder.

Na sednici je pokrenuto više inicijativa koje će biti upućene nadležnim ministarstvima.

Zakon o transportu opasne robe – Istraživali smo koje novine donose novi propisi

Pored članova Grupacije, na sednici su prisustvovali: Bojan Miljković, šef Odseka za transport opasne robe iz MGSI, dr Siniša Sremac, docent FTN sa Katedre za tehnologiju transportno-logističkih sistema, Jovo Milanović i Dejan Tomić, inspektori za železnički saobraćaj iz Odseka za saobraćaj i inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Branko Vukobratović, član Klastera opasne robe Srbije, Slavica Zorić, iz Infrastrukture Železnice ad Beograd, Dušan Medić iz ŽID Novi Sad, mr Dragomir Đukić, koordinator rada udruženja PKV.