Kineski CNBM ulaže30 mil EUR u izgradnju terminala rasutih tereta u Luci Ploče

Luka Ploče i kineska kompanija CNBM International Engineering potpisale su 26. septembra u Zagrebu ugovor u sklopu realizacije projekta izgradnje i opremanja Terminala rasutih tereta u Luci Ploče po modelu javno privatnog partnerstva.

Luka Ploče kao koncesionar zadužena je za nabavku pretovarne opreme, a CNBM za izradu i ugradnju te opreme na tom terminalu. Vrednost ugovora je 30 mil EUR, a kompanija CNBM za taj je posao odabrana na međunarodnom tenderu među 12 kandidata kao najbolji ponuđač.

Godišnji kapacitet tog terminala bitće 4,6 miliona tona u prvoj fazi izgradnje, s mogućnošću uplovljavanja brodova do 180.000 tona nosivosti i gazom do 19 metara, dok će dnevni kapacitet pretovara biti 35.000 tona, što bi, kako su istaknuli potpisnici ugovora, trebalo znatno povećati konkurentnosti pločanske luke i koridora Vc.